Mizser Lajos: Szatmár vármegye Pesty Frigyes 1864–1866. évi helynévtárában - A Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Levéltár Kiadványai II. Közlemények 24. (Nyíregyháza, 2001)

Nyíri járás

7. Tiba - Kaszáló Görőgrét víz állás - Kántor Kut - Kaszálok Portéka nyilasok Kaszálok. Vermes . Mátsa elevér a' szőllők alatti mocsáros tavak Péter erdö - legelő,- Fekete az uraság nagy Erdeje melly szinte több részre oszlik egy resz Kozmá nak, más Pálfy nak neveztetik Rette sovány föld,- Dinyés hegy - Ménes akol urasági föld monda szerént régente egy szilaj ménes az ott levőn völyben (!) volt hófúvásban elveszett,- Tökös urasági tag birtok - igenjó föld talán bőven termett tököt.- Kántor Kut dülő . nevét honnan veszi nem tudni,- Kigve úti dülö a' kígyei pusztá ra mennö útra nyúlik - közép dülö nevét veszi, a' közepén létezik.- Csere dülö nevet veszi a' csere Erdö alatt létezik.- Kozma dülö neveztetik mert a Kozma nevü Erdő re nyúlik. Pálfy dülö onnan neveztetik a' Pálfy Erdő re nyúlik: Papok dülö . mert a' Papok földjei vannak ot.- fekete Erdei dülö mert a' fekete Erdö alatt létezik.- Kereszti , mert az útfélen egy kereszt áll,- Toldásí dülö mert a' lakosoknak toldás földjeik vannak. - Szöllök két darabban van egyik hosszú nádi azért mert a' hosszú nádi nevü rét mellet létezik.- a kisebb zsidó hegy nek neveztetik, bizonyosan a' Zsidóké lehetett. ­Helység Erdö . mert a' Helység Erdeje.- nyilas dülö neveztetik mert a' lakosainak nyilasai otan léteznek.- Kenderes kerti dülö azért mert a' kender földek léteznek ottan.- NKárolyi uttí dülö mert NKárolyba járó ut mellett létezik.- Tíba dülö keletnek fekszik nevét honnan veszi nem tudni. - víz állási dülö .- víz állásos hely.- Halom dülö . a' Temető helyek mellett van.- Szőkerét gyep liba legelő és tégla vető hely a' falu között van.- ömbőly a' Debreczeni útfél en egy urasági fogadó létezik, 's onnan veszi elnevezését. N. Karoj , Logota , Mátsa urasági bírtok honnan neveztetnek azt nem tudní.­Közlegelö dülö veszi elnevezését mert közös legelő.- ezenken (!) Kívül még vannak Komlós rét .- Péter Erdö .- Vermes hegyi - elevér .- húsvét Sziget . Pünköst Sziget Medgyeshegy , Czegléd, Kerítés, Rakotyás . hosszú nád , homokos , Tábí híd , Kocsór gaz . Pálfy Malom , honnan veszik elnevezésseket nem tudni.­Kelt Szaníszlón 864. Május 5 [Vállaj] (II, 419-420) 1. Vállaj Község Szathmár Megye nyugoti szélén esik a' Tiszántúli kerületbe a Nyiri járásba.­2. E község csupán ez egy megnevezése Vállaj van életbe.­3. Hogy Vállaj Község még más nevezetett is viselt volna, erről sem a' község törtenetei, sem hagyományokból tudomásra nem találtunk. 4. A község mikor emlitetik leg korábban, a Szirmai Szathmár megye leiratából (!) kiolvasható.- Az egyházi jkönyvbe azt találtuk emlékezetbe, hogy régebben Rcat. lakták,­későbben ismét reformátusok ülvén meg, ezektől a' múlt 1749-be Generális Károlyi által elvétetvén, Svábokat szálitott bele,- 1751-d évbe már a' Tiszteletes házát a' R Cath. templomnak adta.- ,s az egyházi jkönyv szerént 1777 évbe már a' Magyaroknak házok Vállajon nem volt.- 's következőleg azóta már a' német ajkúak lakják ­5. A község honnan népesedett, az egyházi jkönyv anyit mond rólla, hogy 1730 körül Schzwarcz valdról maga a' földes Uraság szálította volna le.­6. A község név eredetéről és értelméről hagyományból semmit se, hanem monda és gyanitás folytán, hogy a' midőn telepitette volna, hát ezzel a' kifejezéssel kínálta meg a' rCath, Atyafiakat a' földes Uraság, hogy tehát Vállajátoké vagy nem? s ezt felelték volna Vállajuk - s innen ruháztak rá a' Nevet hogy legyen a' községnek Vállaj nevezete.

Next

/
Oldalképek
Tartalom