Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv 16. (Nyíregyháza, 2003)

Józan Lajos: A huszti református egyház XVII–XIX. századi iratai

Fasciculus 7-us (Hetedik csomó) 1. Nemes Tóth György, a huszti ref. eklézsia egyházfia számadása 1808. 2. Kolinits Stefán huszti lakos recognitiója (elismervénye) az iránt, hogy az eklézsiá­nak a Szerednye láza mellett lévő darab földjéhez jussa van 1810. 3. Rektori és preceptori fizetés lajstroma 1808. 4. A lipcsei malomhelyről való vizsgálódás / 3 darabokban. 5. Az oskola ház építéséről szóló kötelezőlevél / két darabban 1809. 6. A harangláb igazító ácsok fizetése 1807. 7. Horváth Ferenc testamentuma 1807. 8. Oskola rektori és preceptori fizetés lajstroma 1808. 9. Az eklézsiának a jobbágyokkal való megegyezése 1804. 10. Tiszteletes Keresztúri Mihály prédikátor árjelentése a jobbágyok iránt az eklézsiá­hoz 1806. 11. Az eklézsia jobbágyainak panasza a tekintetes vármegyére 1806. 12. A herincsei jobbágyokkal kötött egyezség 1806. 13. Méltóságos ifjú báró Perényi János úr és az eklézsia között lévő repositionális (visszahelyezési) dolgok / 4 darabban 1806. 14. Templombéli szék iránti kérése Tóth Zsigmondnak 1805. 15. Tóth Zsigmond contractusa 100 vft-ról az oskola építésre 1805. 16. Recognitio (elismervény) arról, hogy a szigeti eklézsia a huszti eklézsiának köl­csönbe adott 8000 kollátot 1800. 17. Az eklézsiai földekben esett hibákról és károkról való relatio (jelentés) 1804. 18. T. Nánási István úr peres iroványa / 2 darab 1801. 19. Az eklézsia mindenféle javainak inventariuma (leltára) 1802. 20. A herincsei jobbágyok közt végzett dolgok / 3 darabban 1802. 21. Pap conventiója 1803. 22. A verchovinai jószágról árendás levél 1803. 23. Parancsolat, hogy a református bábák in casa extrém totalitalis (?) a római catholicus gyermekeket kereszteljék meg 1802. 24. A herincsei umlenovikai jószága felől az eklézsiának investigatiója (vizsgálata). 25. T. Nánási István úrral való computus (számadás) 1803. 26. Prédikátor keresés végett rendelt deputatus (kiküldött) munkája a cum provocatis actis (a meghívó iratokkal) 1803, / 6 darabokban. 27. Többféle dolgokba való relatiója (jelentése) az eklézsiának a tractualis deputatióhoz (a kerületi küldöttséghez) 1803-ban. 28. Sípos József magát papnak ajánlja 1803. 29. Szilágyi Gábor debreceni professzor levele T. Nagy-Iday Sámuel úrhoz Virág Ádám új pap iránt 1803. 30. T. Nagy-Iday Sámuel úr levele az espereshez némely tractualis improtocollatiók (kerületi bejegyzések) iránt 1803. 31. Tractualis végzés 1803. 32. Szentpéteri Zsigmond mátészalkai prédikátor nem fogadja el a huszti hívást 1803. 33. Herincsei jobbágyoknak a tekintetes vármegyéhez benyújtott instantiájok 1804.

Next

/
Oldalképek
Tartalom