Szabolcs-Szatmár-Beregi levéltári évkönyv 15. (Nyíregyháza, 2001)

Írások és emberek - Fazekas Árpád: Rácz István börtönnaplója 1957-ből („Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam”)

FAZEKAS ÁRPÁD RÁCZ ISTVÁN BÖRTÖNNAPLÓJA 1957-BŐL („Sajnálom, hogy 23 éven át tanítottam") Nyíregyháza megyei jogú város 1956-os vezetőjének az emléke majdnem teljesen fele­désbe merült. Az „1956 Szabolcs-Szatmárban a valóságban" címen 1994. májusában megjelent 1 kötetemben még csak futólag említettem a Szilágyi László és 19 társa ellen indított büntető per II. rendű vádlottjaként Rácz István 52 éves gimnáziumi tanárt. Ekkor sem fényképet, sem megragadó egyéniségét és gazdag hagyatékát nem tudtam bemu­tatni. Szerencsére, a Kelet-Magyarország című napilap 1994. szeptember 21-i számában közölt „ Tanár a forradalom katedráján " című írásom nyomán 2 megkeresett a szétszó­ródott család legidősebb tagja, Rácz Tibor Kisvárdáról, s így hozzájuthattam az addig ti­tokban és féltve őrzött forrásanyagokhoz, Rácz István gazdag szellemi hagyatékához. 3 Ezen elsőrendű 56-os dokumentumok alapján újabb közleményeket 4 írhattam, s kialakít­hattuk a megfelelő kultuszát annak a Rácz Istvánnak, akinek eddig csupán a vádirata 1 Fazekas Árpád: 1956 Szabolcs-Szatmárban a valóságban. Nyíregyháza, 1994. (a továbbiakban Fazekas, 1994.) 148. 60. kép, aTIB kiadása. 2 Fazekas Árpád: Tanár a forradalom katedráján. Emlékezés Rácz Istvánra, a nyíregyházi városi munkástanács egykori elnökére. Kelet-Magyarország, LI. évf, 1994. 223. sz. szept. 21. 3 Rácz István: KARCOLATOK feliratú, összefűzött 1—46 merített lapon (21 x 30 cm) illusztrált versek (Rácz Tibor tulajdonában).; Uő: Rajfüzet (20 x 28 cm, kockás füzet, kemény fedelű, 81 számozott lapon és 3 külön lap mindkét oldalán is akvarell, összesen tehát: 87 db. Rácz Tibor tulajdonában). Rácz István akvarelljeinek forrása: w.w.w.TIT.online.hu/1956htm.; Uö: Önélet­rajz (kézzel írott, 33., oldalanként 35 soros, keltezése: 1965. jan. 7., Rácz Tibor tulajdonában).; Uő: (Kisvárda): I. levelei: 1994. okt. 12-én és 25-én II. látogatása lakásomon: 1994. nov. 5-én (Jenővel) és dec. 17-én (feleségével). 4 Fazekas Árpád: Rácz István hagyatéka Pedagógiai Műhely, XX. évf, 1994. 5. szám (december) 41-44.; Uő: Akinek meghasadt a szíve Márványtáblát kap Rácz István. Nyíregyháza 56-os ve­zetője. Kelet-Magyarország, LII. évf, 1995. 249. sz. 11. okt. 21.; Uő: Ungvári börtönök mé­lyén, 1956. Rácz István Nyíregyházáról deportált forradalmár emlékezéseiből Kelet-Magyaror­szág, LIII. évf, 1996. 261. sz., 7. (nov. 8.; Uő: A forradalmár Dandos Sírját a Kahler bizottság sem találta a Dunántúlon Kelet-Magyarország, LIV. Évf., 1997. 36. sz., 9. febr. 12.; Uő: Lapok a forradalom szabolcsi nagyjairól (Utcakő volt a fegyverük. Sebesülten. Hallgattak rá a katonák. Műtéti napló a kisvárdai kórházban). Kelet-Magyarország, LIV. évf, 1997, 247. sz., 10. egész oldalon okt. 22.; Uő: Rácz István és a cigányok. Kelet-Magyarország, 1997. dec. 10., 10.; Uő: Forradalmunk utóélete. Kelet-Magyarország, 1998. okt. 22., 3. és 1999. okt. 22., 9.

Next

/
Oldalképek
Tartalom