Helytörténeti tanulmányok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 7. (Nyíregyháza, 1989)

Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711)

forrós és a felhasznált irodalom alapján: - olyan megyékbe történjék a telepités, amelyek eddig a hadak vonulásától viszonylag keveset szenvedtek; - nagy lakosságú és viszonylag jól termő vidékek legyenek; - gondosan összhangban legyenek a katonasóg telepitósével; - minél távolabb legyenek a harci cselekmények helyétől; - ugyanabban a megyében is vóltoztassák a menekültek elhelye­zését a szállásadó faluk terheinek megosztása érdekében. A fentiek lényeges végrehajtását igazolja, hogy: mivel Szabolcs ós Szatmár megye viszonylag keveset szenve­dett a katonaság vonulásától ós népes megyék voltak, - Veres Miklós szerint 100-110 ezerre tehető jobbágyainak száma ­jelentős számú menekültet telepitettek ide. Az 1708. július 28-i szabolcsmegyei összeirás szerint "72 faluban - a megyé­ben akkor 96 lakott hely volt - 148 család volt elszállásol­va 783 taggal, ebből 12 éven alul, a csecsemőket is beszámít­va 199 lélek volt". 11 /Sajnos eddig egyedül Szabolcs megyéről rendelkezünk megbizható adatokkal./ - nem sokkal az országgyűlés után 1709. január 5-én Tason, a vármegyegyülésen "... fogtak az erdélyi bujdosók dislocatiójá­hoz" s "minket az Tisza-szugulyról /zugolyról/ kiirtak, he­lyünkbe katonákat attak ..." /144. 1./ irja Szaniszló; őt Ma­dara /Nyirmada/ irták. Keserűen jegyezte fel Madara költözve, hogy ott semmi előkészületet nem talált, s ezért "tapogattak ós kószitettek egy puszta hozat Küs-Madán és éczakára bele­mentem". /146. 1./ - a Torda vármegyeieknek azt a részét, mely korábban Zemplén­ben volt, - 1707. dec. táján "visszaatték Szabolcsban". /162. 1./ - 1710 év közepén a még Szabolcs megyében lévő bujdosókat Szatmár megyébe telepítették, mert helyükre a fejedelem ka­12 tonai alakulatai és a francia csapatok kerültek; - Szabolcs megyén belül pl. Szaniszlót két év alatt /1708-9/ Mondókról Bezdédre, innen Madara, majd Pátrohára telepítet­ték.

Next

/
Oldalképek
Tartalom