Helytörténeti tanulmányok - Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltári évkönyv 7. (Nyíregyháza, 1989)

Kis Domokos: Az Erdélyből Magyarországra menekült bukdosók élete a Rákóczi-szabadságharc idején, Szaniszló Zsigmond naplója alapján (1707–1711)

bari - irja Szaniszló - egy Elek György nevü emberhez szállt, de "feles cselódi lóvén" nem maradhatott ott. Három napig só­torban lakott cselédeivel, majd "gazdám sütő-házából egy küs, takarékos házat csináltattam, melyben bele is költöztem. ,, /125. 1./ Nem sokkal később, novemberben, Rákóczi már utasitotta Károlyit, hogy "... Kegyelmed Tiszántúl, Bereg, Ugocsa ós Szat­már megyékben tegyen olyan dispositiót, hogy személyekhez képest /amennyiben a mostani haza szükségei engedik/ lehessen subsisten­7 tiójok". /fönntartásuk/ Ennek értelmében mór decemberben megtörtént széttelepltó­sük, a Tordáról menekültek pl. jórészt Szabolcs megyébe kerül­tek, a Kolozs megyeiek Szatmórban maradtak. - Szaniszló Mondók­ra került, ahol - irja - "szállottam Ouhász István özvegye házá­hoz", s az özvegy a sütőházba költözött. /126. 1./ 1708 júniusában Károlyi intézkedett a bujdosók összeírásá­ról. Számukat kellett megállapítani, hogy a további telepítési megoldásokról ós ellátásról tudjon intézkedni. Megbizta bizalmi emberét és gazdasági szakértőjét, Eötvös g Miklóst ennek elvégzésére. Az összeírást a megyékben a bujdo­sók egy-egy megbízottja - Szabolcsban Szaniszló -, s Eötvös egyik megbízott embere végezte. Ennek eredményeképpen telepi­tették tovább ós látták el a bujdosókat. - így ez óv közepén Szaniszló Bezdódre költözött. /137. 1./ Reménysugár volt mindenki számára, amikor Rákóczi 1708 nyarán Károlyi Sándort 18.000 főnyi hadsereggel Erdély vissza­q foglalására küldte. Már olyan hirek keltek szárnyra, hogy a közeli hazatérés reményében - Károlyi győzelmét remélve - a bujdosóknak Szatmárban kell gyülekezniük. /140. 1./ Azonban a remény nem tartott sokéig, mert bár Károlyi Szászsebesig nyo­mult előre, nyílt csatába nem bocsátkozott s 6 heti Erdélyben tartózkodás után a trencséni csatavesztés hírére /1708. aug. 3./ kivonult Erdélyből. 10 Mivel világossá vált, hogy hosszabb időre kell berendez­kedniük, igy az 1708 decemberi sárospataki országgyűlésen - a beadott összeírások és kórelmek alapjón - Rákóczi a bujdosók telepítésének kérdésével is foglalkozott. A telepitósek, illetve áttelepítések főbb szempontjai a

Next

/
Oldalképek
Tartalom