Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem tanácsülései, 1922-1923

1922. szeptember 27. I. rendes ülés

MAGYAR KIR. FERENCZ JÓZSEF TUDOMÁNY EGYETEM R E CT O R I H I VATA LA. 181. “élsz. I9ß J E G _ Y Z ő K Ö N Y V. Felvétetett a *.kir.Ferencz József tudonányegyete* tanácsának Szegeden,1922.évi szeptember hó 27-én és folytatólag szeptember hó 28-án tartott I.rendes üléséről. . . * ' % JELEN VOLTAK: Dr.Bfeiffer Péter,e.i.Hector,elnök. Dr.Menyhárt!] Gáspár,e.i.Prorector. Dr.Reinbold Béla » Br.Veszprémy Dezső » • Dr.Dézsi Lajos n • Dr.Haár Alfréd n TáVOL MARADTA*: Dr.Csengery János ás dr.Riesz Frigyes,perdékánok. JEGÍZETT: Dr.Szemler Jenő,tanácsjegyzc. Elnök üdvözölvén a megjelente­ket ,megnyitJa az ülést. • Tanácsjegyzó felolvassa a leg­utóbbi rendes ülés óta érkezett mi­niszteri leiratokat és hatósági át- itatokat,mint következnek: 2507-1921/22;2508-1921/22;33-1922/23; 34-1622/23 ás 35-1922/23.etsz.A m. kir.vallas ás közoktatásügyi minisz­ter Űr az Egyetem Tanácsának V.,VI. és VII-ik rendes,VIII-ik rendkívüli űléséro'l,Valamint az 1922.évi május ko 19-én tartott rectcrválasztó ülé­séről fölvett jegyzőkönyveiben foglal­takat tudomásul vevén,a vonatkozó jegyzőkönyveket észrevétel nélkül visszaküldi. Tudásúi szolgál.

Next

/
Oldalképek
Tartalom