Szegedi Orvostudományi Egyetem Általános Orvosi Kar - tanácsülések, 1978-1979

1978. október 24., I. rendes ülés

198/1978.ÁOK*szám JEGYZŐKÖNYV Készült a Szegedi Orvostudományi System Általános Orvostudományi Kara Tanácsának 1978, évi október hó 24-én az Apáthy Kollégium tanulójában tartott I« r e n d e s ülésén Jelen vannak: f n u < Dr# Földes Vilmos tanszékvezető egyetemi tanár orvoskari dékán, elnök Dr# Tényi Mária egyetemi tanár, dékánhelyettes Dr# Besenyi Sándor adjunktus Dr. Koltay Mátyás Dr* Dobozy Attila adjunktus Dr* Janka Zoltán kiin.orvos Dr# Jobba György adjunktus Dr# Kovács László docens Dr# László Aranka adjunktus Dr# Pápai Ibolya adjunktus Dr# Szabados Éva tanársegéd az oktatók választott képviselői Dr* Zoliéi István gyakornok a Dolgozói KISZ szerv*képviselője Bartók Éva oszt*vez* nővér a Szakszervezeti Tanács küldötte Molnár G.Béla VI* éves oh* Hajdú János V* éves oh* Udvardi Erzsébet IV* éves oh. Moretti Magdolna III* éves oh* ÁQKV tan* felelőse Vargha András fogorvosh.titkár Kapusi Lajos II* éves oh* a hallgatók választott képviselői Dr* Krámli András tanszékvez*egyet.tanár Dr. Obál Ferenc tt Dr* Boda Domokos " Dr* Tóth Károly " Dr* Simon Miklós* " Dr* Szekeres László " ­Dr* Csillik Bertalan " Dr* Kahán Ágost B Dr* Fényes György n . Dr. Cserháti István " Dr* Zalányi Sámuel " Dr* Sas Mihály * B Dr* Kelemen János " Dr* Szilárd János B Dr* Kása Péter egyetemi tanár Dr* Földes József egyetemi tanár - Aszriev Miklós az Idegennyelvi Lekt.vez. Dr. Bárány Ferenc docens, a Marxizmus- Leninizmus Int. mb*vezetője Dr* Deák Ferenc gazdasági főigazgató Dr* Vetró Gábor a Szakszervezeti Tanács titkára Ledniczki István V.éves oh.Kari KISZ titkár Dr* Dudás Béla városi főorvos Dr* F0kete György tudományos igazgató Dr* Kedvessy György tanszékvez*egyet»tanár a Gyógyszeréaztud.Kar dékánja Dr* Hevesi János docens, távollévő Szalay prof. helyett Dr* Sávay Gyula egyetemi tanár Dr* Bara Dénes B Dr* Vargha Miklós n Dr* Heiner Lajos " Dr* Imre József " Dr* Szemeres György B Dr* Kovács Kálmán B Dr. Lázár György 1 w Távolmaradását kimentette: Dr# Petri Gábor, Dr# Berencsi György /TMB/, Dr. Gu­ba Ferenc /TMB/, Dr. Béládi Ilona /TMB/, Dr# Varró Vince /Bp#/, Dr# Ormos Jenő Dr# Molnár János, Dr# Ribári Ottó /külföldön/, Dr# T legdy Gyula /beteg/# Dr# László Ferenc, Dr# Kulka Frigyes, Dr# Kovács Gáb8r, Dr# Csernay László egyetemi tanárok /külföldön/, Dr# Szabó György docens /külföldön/ Dr* Vass Zoltán főtitkár Orgovány zoltán szem*o*vez* Dr* Nyirádi László adjunktus Dr* Annus János tanársegéd pártalapszervezeti titkárok

Next

/
Oldalképek
Tartalom