Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1945-1946

J egyzoköny t felvétetett a szegedi Tüdőményegyetem Orvos tudományi Karának 1945.évi szeptember hó 28-án /péntek/ d.u. 5 órakor az orvoskart dákén fogadó szó­lóé jéhan tartott I. rendes üléséről. Jelen vannak: Dr.Ditrói Géb©r ny. r.tanér, e.i. dékán elnök 120/194 5- 46.0.K. sz. Dr.Jancsó Miklós ny.r. tanár, e.i„pro dékán Dr.Baló József ny.r,tanár dr.Purj esz Béla - »­Dr.Straub K,Brúnó ».tanár, az orvosi vegytani intézet mb. vezetőj e dr.Rávnay Tamás dr, ívé no vies György dr. Dávid Lajos -»­dr.Prochnow Perenc ».tanár, a sebészeti klinika ab.vezetője dr.Incze Gyula ».tanér, a bonctani intézet ab.vezetőj e dr.Issekutz Béla ».tanár, az élettani intézet ab, vezető je dr.Török Gábor kórbé.zi főorvos, a gyermekgyógyászati klinika aab.vezetőj < dr.Polgér István kiin. főorvo s, a szülészeti klinika »».vezetője dr.Sipos Karoly magántanár és dr. Hámori Artur magántanár, mint dr.Kuszák István ».tanár, az ideg-elmekor tani klinika mb. vezetője magántanári képviselők. J egyez: Dr.Kanyd Béla ny.r, taná r e.i.jegyző, Elnök az ülést megnyitván szere­tettel üdvözli a Kar megjelent tagjait: Tekintetes Kar! Hat évvel ezelőtt, a második világháború kitörésekor, 1 959.szeptemberi első rendes ülésünkön a következő beszéddel nyitottam meg k ari műnkés ságunk at: "Tekintetes Kari Aki útnak indul, nem

Next

/
Oldalképek
Tartalom