Horthy Miklós Tudományegyetem / Szegedi Tudományegyetem Orvostudományi Kar - ülések, 1941-1942

1941. 09. 26., 1. rendes kari ülés

4 90/1941-42, O.K.szám. J egyzőkönyv felvétetett a m.kir.Horthy Miklós Tudományegyetem Orvostudományi Karának 1941.évi szeptember hó 26-án /: péntek :/ d.u. 6 órakor az orvosi kar ülés termében tartott I.r e n d e s üléséről. Jelen vannak: ' irt Dr.Baló József ny.r.tanár, e.i.Dékán elnök Dr.Veress Slemér ny.r.tanár, e.i.Prodékán Dr.Vidakovits Kamillo ny.r. tanár Dr.Ditrói Gábor H w Dr. Szent-Györgyi Albert tt " Dr.Rusznyák István н й Dr.Purjesz Béla n * Dr.Kramár Jenő M * Dr.Rávnay Tamás M n Dr.Jancsó Miklós ny.r.tanár Dr.Batizfalvy János и M Dr.Kanyó Béla ■ H Dr.Ivánovics György ny.rk.tanár Dr.Dávid Lajos c.rk.tanár Dr*Botár Gyula magántanár» mint magántanári képviselő. Dr.Kulcsár Ferenc ny.r.tanár tanulmányi szabadságon van Dr.Kovács Ödön c.rk#tanár, magántanári képviselő távolmaradását kimentette. Jegyez: Dr.Gellért Albert ny.r.tanár e.i.jegyző. Elnök üdvözli a Kar megjelent tag­jait s az ülést megnyitja. Felkéri a Kart a “Magyar Hiszekegy“ elmondására. A Kar tagjai felállva elmondják

Next

/
Oldalképek
Tartalom