Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történelemtudományi kar ülései, 1944-1945

1945. március 26. értekezlet

M.Kirvfíoithv líiklps Tuäo egyetem Bölcsészeti,^; Ív- ' "rt énét tue l) V T_ K a r a. 122/1944-45.bksz. H a i) 1 ó mely felvétetett a Bölcsészet-, Kyelv- és Törté- nettudományi Kar 1945. ércius'26-án-tartott ér­tekezletéről. Jelen vannak: clr. Hermann 2-r" el e,i.KKkn elnöklete alrtt: ár. Klemr.i Antal, dr. Hester János, dr. Sik Sándor, dr. Brr tue z la jós n .r. tanárok; dr. karét Káról;-- c.n; .rk. tímár, nefkizott el' Jegyzett: dr. Kestar J,-noc n; . r. tmár 1. sz. " Tekintet r Kar! Őszinte örömei köszöntőm a Tekin­tetes Kar megjelent tagjait ás dr.aartucz Lajos matematikai kari pro cl okán arat, mint Karunk egyik előadóját. Karunk for­mális visszaállít'sa nem történt meg. 51 jü hogy az a távollevő Kartársak visszatérésével c kherrr bekövetkezik. Azonban már most is vannak halasztást nem törő kari "gyek. TJgy gondolom, eze­ket- az ügyeket lege 'lszerübb kari érte­kezlet forrnáj 'b::n' mór-bc-r:zéIbiink. Szert bátorkodtam ezt az értekezletet össze­j na.pl át ve szánk fel. A napié vezetésére tisztelettel felkérem ár. Hester János e- ret -ni ta­nár urat. ülnök jelenti, hogy* mivel több T - - ii^i i

Next

/
Oldalképek
Tartalom