Kolozsvári Magyar Királyi Ferenc József Tudományegyetem Bölcsészet-, Nyelv- és Történelemtudományi kar ülései, 1944-1945

1945. március 26. értekezlet

\ Dr. tegyék meg. Marót Károly c. ír -.rk. tanár az ölé stern t elh-.gryja. 3. s z. /127-1944-45.bksz./ Elnök jelenti, hogy Tudománykarunk­nak két ókortudományi to: széke volt. Az egyik kormányrendelkezés következtében megszűnt. A másik tanszéket dr.Merényi Károly m.r.tanár látta el, áld azonban jelenleg Svájcban tartózkodik, ahonnan a’közeljövőben vissza, nem jöhet. Ennek következtében feltétlen szüksége van a Karnak arra, hogy’- az ókortudományi tan­szék ellátásáról sürgősen gondoskodás történjék. Ezért Elnök jav solja, tegyen a Kar az alábbi értelemben előterjesztést a Vallás- és Közoktatásügyi Miniszter Urnak dr. Mar61 Károly c.ny.rk.t a- nár, megbizott előadónak az ókortudomá­nyi tanszékre nyilvános rendes tanárrá való kinevezése ügyében. A Kar pillanat­nyi szükséglete mellett Marót Károlyt tudományos érdemei is feltétlenül ajánl­ják erre a kinevezésre. kari tag visszaérkezett, ezért szüksé­gessé vált a fol: ' félévi tr.nrend új­bóli, Végleges Összeállítása. Ezzel kapcsolatban jelenti, hogy a- kön; vtár három helyiséget bocsátott rendelkezés- re az előadások megtartására. E három terem befogadóképessége kb. 130 sze­méi; . /Egrenként 50-50-30/. A Kar tagjai az előadottak sze­rint 'fog jóik előadásaik időpontját és helyét r:.egjelölni. A megbízott elő­adók a Dékán felru.olitásrre ugyanezt J. . ... _ ...

Next

/
Oldalképek
Tartalom