Minárovics János: Tűzoltó Múzeum évkönyve 3. 1986-1987 (Budapest, 1988)

I. RÉSZ TANULMÁNYOK - MINÁROVICS JÁNOS: A VÍZEMELŐ GÉPEKTŐL A TŰZOL-TÓFECSKENDŐKIG. Adatok a tűzoltófecskendő kialakításának technikatörténeti vonatkozásaihoz

JEGYZETEK i Magirus C. D.: Das Feuerköschwesen in allen seinen Theilen . . . Ulm. 1877. 31. old. 2 Dipl. Ing. W. Hornung: Die Entwicklung der Feuerlöschpumpe vom ausge­henden Mittelalter bis zum 18. Jahrhundert. (VFDB Zeitschrift 1960. febr.) i Heer, Albert: Das Feuerlöschwesen der Guten alten Zeit. Zürich, 1916. 39. old. ^Kulcsár Zsuzsanna: így éltek a lovagkorban (Nyugat-Európa a XI—XV. században). Gondolat Kiadó, Budapest, 1967. 195. old. 5 LüthiJ.: Die Entwicklung d. Feuerwehrwesens . . . Bern, 1911. 26. old 6 Jelzete: Országos Levéltár M. O. D. L. 26 048 1 Dr. Roncsik Jenő: Az elsó' magyar tűzoltószerek. Tűzrendészeti Közlöny, 1925. dec. 152. old. 8 Fejérpataki László: Magyarországi városok régi számadáskönyvei. 1885. 601. old. 9 Dr. Gustav Lindner: Das Feuer. Brünn, 1881. 139. old. 10 Káplár László: Ismerjük meg a numizmatikát. Budapest, 1984. 95. old. 11 Tarján Rezső: A vízipuskától a centrifugál szivattyúig. A tűzoltó fecskendő fejlődése. Budapest. 1964. 15. old. 12 A 7. jelzetben idézett mű, 152. old. 13 Zolnay László: Kincses Magyarország (Középkori művelődésünk történe­téből). 1977. 135. old. 14 Dr. Lindner, Gustav:Da.s Feuer. Brünn, 1881. 193. old. 15 Művét „Die Feuerlöschanhalten der alten Ungarischen Krönungstadt Pressburg" címmel közli dr. Gustav Lindner az előző jelzetben idézett művében, a 193—195. oldalon. 16 B. Sey Katalin—Gedai István: Eremkincsek. Magyar Helikon—Corvina, 1972. 6. old. 17 Esztergomi főkáptalan Orsz. Levéltárában, Ladula 118 Capsa 67. fasc. 1. nro. 24. jelzet alatt. 18 Istvánffy Miklós: História Regni Hungáriáé, Bécs 1758. évi kiadás, 49.1. 19 Zolnay László: Kincses Magyarország. Budapest, 1977. 134. old. 20 Dr. Lindner, Gustav:Das Feuer. Brünn, 1881. 193. old.

Next

/
Oldalképek
Tartalom