Tűzoltó Múzeum évkönyve 2. 1985 (Budapest, 1986)

I. RÉSZ TANULMÁNYOK - Dr. Szabó Károly: Pécs tűzvédelmének kialakulása és fejlődése a legrégebbi időktől az önkéntes tűzoltóság megalakulásáig

3. Próbálkozások Pécs tűzvédelmének megszilárdítására és a tűzoltóság meg szer vezésére. Az 1847. július 29-én tartott tanácsülésen a 3517. jegyzőkönyvi szám alatt kinevezett választmány bemutatta a kidolgozott tűzi rendszabályo­kat. A bizottság elnöke: Tomsich Pál a Magyar Királyi Helytartótanács királyi Biztosa, tagok: Bonyhádi Percell Imre megyei Főbíró és Kisfaludy István esküdt. A bizottság célja az volt, hogy a tűzi rendszabályokat jóváhagyás után minden lakos számára 1 példányban kiadják. A bizott­ság azonban vizsgálta a város tűz elleni védelmének képességeit és fel­készültségét is és ennek eredményeként a következő megállapításokat tették : - A városnak kevés tűzoltószere van és egyik sem viszi fel a vizet a magas házak tetőire. - Megállapították, hogyha a belvárosban tűz ütne ki, akkor tűz­oltásra a városnak kellő tűzi-eszköze nem lenne, ezért javasolták 2 db nagy fecskendő beszerzését, amelynek állomáshelye a bel­városban lenne. - Egyik kis fecskendő használhatatlanná vált, ezért javasolták, hogy helyette új fecskendőt vásároljanak. A meglévő fecskendők közül az egyik közép és egyik kis fecskendő a budai, másik közép és kis fecskendő pedig a szigeti külvárosban volt elhelyezve. Valamelyik külvárosban keletkezett tűzhöz a belvárosban el­helyezett 2 db nagyfecskendőt is ki lehetett vontatni. Javasolták, hogy a lajtos kocsi és vízifecskendő tűzhöz vontatása a halottas kocsi bérlő­jének legyen a kötelessége. Udvarában lajt legyen és tűzilármára azt a tűz színhelyére vontassa, ezért a pénztártól kapjon jutalmat. Márciustól - október végéig 2 db megyei vontató ló minden éjjel tulajdonosával a városházánál háljon és tűzilármára a tűz helyére von­tassa a fecskendőt. Ezért a szolgálatért éjszakánként kapjon 20 pengő­krajcárt. Aki a város területén lovakat tart, tűz esetén lajtokkal hordjon vizet és ösztönzésül kapjon illő pénzjutalmat a város pénztárából. 6 db. új lajtos-kocsinak csináltatását már megrendelte a város és javasolták, hogy tengelyeik vasból készüljenek. Minden lajtkocsi káddal legyen el­látva, hogy a vizet bele ereszthessék. Minden közkúthoz, „csatornyá­hoz" egy nagy kád elhelyezését javasolta a bizottság, amely mindig tele lenne vízzel és ez könnyítené a vízmérési. A közkutakhoz lajtkocsik állítását javasolták. Továbbiakban kifejtették, hogy kívánatos lenne (feuer Piquet?) fegyveres őrség felállítása is« g , mely éjszaka a város külső részeiben fel-alá járva elsőnek észrevenné a kezdődő tüzeket. A tűz észlelése esetén tűzilármával, kiabálással riasztaná a környéken lakókat és elsőként kezdhetne a tűz oltásához és továbbterjedésének megakadá­lyozásához.

Next

/
Oldalképek
Tartalom