Tűzoltó Múzeum évkönyve 2. 1985 (Budapest, 1986)

I. RÉSZ TANULMÁNYOK - Dr. Szabó Károly: Pécs tűzvédelmének kialakulása és fejlődése a legrégebbi időktől az önkéntes tűzoltóság megalakulásáig

A bizottságot arról is tájékoztatták, hogy a külvárosokban vannak olyan házak amelyekben lévő kemencéket a fertálymester (negyedmester) ellenőrzése alá kell venni és amelyik veszedelmes, azt le kell bontatni. Javasolták, hogy minden keletkezett tüzet választmány vizsgáljon, álla­pítsa meg a kárértéket és azt, hogy a tűz gyújtogatás, vagy hanyagság eredménye és megállapításairól a választmány tegyen jelentést a tanács­nak.s* 12. sz. kép Pécs Szabad Királyi Város Tanácsa 1847. aug. 21-i tanácsülésének jegyzőkönyvi kivonata. Észrevételeket és javaslatokat tartalmaz a város tűzrendészetének javítása érdekében. 12. Bild Protokollauszug der Ratsitzung (vom 11. Aug. 1847.) des Rates der freien königli­chen Stadt Pécs. Sie enthält Vorschläge und Bemerkungen zur Besserung des Feuer­schutzes der Stadt.

Next

/
Oldalképek
Tartalom