Tűzoltó Múzeum évkönyve 2. 1985 (Budapest, 1986)

I. RÉSZ TANULMÁNYOK - Dr. Szabó Károly: Pécs tűzvédelmének kialakulása és fejlődése a legrégebbi időktől az önkéntes tűzoltóság megalakulásáig

1848-ban Obadich József, mint a pécsi őrségek őrnagya egy indít­ványt terjesztett a tanácshoz, amit jelentőségére való tekintettel érdemes szó szerint idézni : A levél a következőket tartalmazta: „Tekintetes Tanács! Alázatos jelentésem szerint bátorkodom a már indítványozott Tűzi Sereg felállítása eránt csekély véleményemet előterjeszteni, de mellékel­vén jegy alatt a szabályokat is, melyeket az erre alkalmazható Legénység­hez aránylag kidolgoztam és ugyan német nyelven, minthogy azon emberek nagyobb része német. Méltóztassék a Tekintetes Tanács alázatos véleményemet úgy felvenni, mint egy rendszerető és Városunk hasznát előmozdítani igyeksző áldozatot. E mellett bátorkodom az egész fel­állítandó Tűzi Seregről érdekesebb észrevételeimet fölhozni, u. m. 1. Több évek olta tapasztaltam, hogy Kőmives, ács, kőfaragó és cserepes Legénység évről évre szaporodik házakat bírnak és polgári jogokkal élnek, de a városért mit sem tesznek; márpedig méltányos hogy az ki a város javaival él, azok előmozdításán

Next

/
Oldalképek
Tartalom