Gajdó Tamás: Digitális színháztörténet (Színháztudományi szemle 38. OSZM, Budapest, 2009)

Korossy Zsuzsa: „Rólunk nemigen szól a mese"

DIGITÁLIS SZÍNHÁZTÖRTÉNET 53 kező évadra halasztották. Shakespeare szerelmi tragédiája helyett - a válasz­tást megelőző időszakban - politikai kabaréműsort láthatott a közönség. Ezt az esztrádműsort részleteiben brigádműsorként az üzemekben és a környező falvakban is előadták. Az 1953-as esztendő a színházak és a színészek életébe új, addig ismeretlen problémát hozott: meg kellett oldani a kitelepítésből visszaérkező művészek, színházi dolgozók elhelyezését. Nagy Imre első miniszterelnöksége idején politikai döntések sorával igyekeztek az emberekben felgyülemlő feszültséget csökkenteni. Hamarosan sor került az internálótáborok feloszlatására, a kény­szerlakhelyhez kötöttség megszüntetésére és a közkegyelem elrendelésére. A személyes szabadságuk megsértését elszenvedők végre lélegzethez juthattak. A politikai represszió enyhülését jelzi Latabár Kálmán 1953. október 20-án kelt levele, melyben Budapestről kitelepített ismerősei visszaköltözéséért in­terveniált Kende Istvánnál. Levelét érdemes teljes terjedelmében közölni: „Azzal a kérdéssel fordulok Főosztályvezető Elvtárshoz, hogy a követke­ző ügyben - ha mód van rá - intézkedni szíveskedjen. Régi ismerőseim, dr. Erdős Pál és felesége, akiknek kitelepítését felol­dották, ezután a XIII. kerületi tanácsnál budapesti letelepedési engedélyt kértek, de ezt a Tanács elutasította. Erdős Pálné nagybátyja dr. Szirmai Albert zeneszerző és a magyarországi szerzői jogdíjat a Hivatal Erdős Pálnénak fizeti ki. Erdős Pál 1938. óta nyugdíjban van a zsidótörvény miatt és 1945. óta pedig betegsége miatt nem tud dolgozni. Betegsé­ge rák, emiatt hatszor operálták, állandó budapesti, onkológiai intézeti kezelésre szorul. Kitelepítési ideje alatt a Belügyminisztérium négyszer engedélyezte ez okból budapesti tartózkodását kezelés és operáció céljá­ból. - Ezenkívül agyhártya gyulladás folytán nagyfokú szédülései miatt mozgásában korlátozott. Arra kérem Főosztályvezető Elvtársat, ha mód­ja van rá, intézkedni szíveskedjék, hogy a fenti nyomós okok miatt dr. Erdős Pál és felesége budapesti letelepedési engedélyt kaphasson. Elnézést kérek azért, hogy ezen ügyben zavartam. Üdvözlettel Latabár Kálmán Kossuth-díjas, kiváló művész" 6 4 A tíz nappal később kelt válaszlevélben a művészt úgy tájékoztatták, hogy az említett személyek nem tartoznak a Népművelési Minisztérium felügyelete

Next

/
Oldalképek
Tartalom