Gajdó Tamás: Színház és politika (Színháztudományi szemle 37. OSZM, Budapest, 2007)

Korossy Zsuzsa: Színházirányítás a Rákosi-korszak első felében

Korossy Zsuzsa: Színházirányítás a Rákosi-korszak első felében Tamás Sivó Emilt, a Nemzeti Színház titkárát bízta meg. Sívónak kellett gon­doskodnia mindenről, amelyre a teátrum újbóli megnyitásához szükség volt. Amikor Sivó felkereste Vas Zoltánt, a Gazdasági Főtanács vezetőjét azzal a kéréssel, hogy a működtetéshez szükséges összeget utalja ki a színház számára, Vas háromszázezer forintot juttatott az újrakezdéshez. 2 6 Az 1946 elejétől Színház- és Filmművészeti Főiskola színházaként műkö­dő Madách Színházat 1947 októberében vették állami kezelésbe, nevét Álla­mi Madách Színházra változtatták. 2 7 A Nemzeti Színház, a főiskola, valamint a Madách Színház egyesítését Major Tamás és Hont Ferenc 1949 márciu­sában „a művészetek területén lappangó reakció elleni kíméletlen" harccal indokolta. 2 8 1947-től az Ötös Bizottság egyre erőteljesebben szorgalmazta a színházak átszervezését, majd az üzemi bizottságok felállításával a tényleges működésbe is igyekezett beleszólni. A „kultúrfronton tátongó rés" betömése, vagyis a színházak államosítása - anyagi és politikai okok miatt - nem kerülhetett napirendre az ipar államo­sítása előtt. Nagyobb kiadással kellett számolnia az államnak, a pártnak a teátrumok állami kezelésbevételekor. A fővárosi államosított színházak 1949-1950-es évadra vonatkozó személyi, szolgálati és dologi kiadásokra fordítandó összegének előirányzata összesen 35 621 800 forint volt. Ez, a közel tizenhétmillió forintos várható bevételt alapul véve - amit a bérletezési rendszer átalakítása is csak körülbelül kétmillió forinttal toldhatott meg ­majdnem tizenkilencmillió forintos deficitet jelentett a költségvetésben. 29 Jelentősebb megtakarítást kívántak elérni azzal, hogy a színészek fizetésé­nek felső határát 4500 forintban állapították meg. 3 0 (Ezalól csak egyes rend­kívüli esetekben lehetett kivételt tenni.) Eltörölték a szereplésenként esedékes négyforintos jelenléti díjat, és valamennyi színháznak létszám­csökkentést írtak elő. Ugyanekkor az operai zene- és énekkar kötelező foglalkoztatásának számát is szabályozták. 3 1 A párt az államosítást politikai okokból csak a Népfront-választás után akarta végrehajtani. 3 2 A színházirányításban is döntési jogkörrel rendelkező Agitációs és Propaganda Bizottság már 1949 februárjában elfogadta a követ­kező évadban történő államosításra vonatkozó indítványt. 3 3 Egyúttal utasí­totta a Színházi Szakbizottságot, hogy készítsen tervezetet a színházi profilok kialakítását, a színdarabtartalékok felmérését, a dramaturgiai munkaközösségek felállítását illetően. A Színházi Szakbizottság javaslatát a Révai József vezetése alatt álló Agitációs és Propaganda Pártkollégium bő egy hónappal később, márciusban elfogadta, és bizonyos szempontok 51

Next

/
Oldalképek
Tartalom