Az éjszakai vizsgálat; Q 5938

-2­Bonta: Takarítónő: Bonta: Takarítónő: Bonba: Такiritonő: Bonta: Takarítónő: Bonta: Так ritónő: Bonta: Takarítónő: Bonta: Takarítónő: matlanul nézi a telefonáló Bontát, és amikor az le­tette a kagylót gyanakvóan kérdi/ A főnök? Elment. Átengedte a szobáját, A, megint valami értekezlet. Sose végez az ember. Nincs maguknak családjuk? Van. Epp most beszéltem velük. Ahelyett, hogy baz* mennének. A cig?rettavégeket pe­dig ne dobálják a padlóra. Mindig beletaposták. Otthon nem tűrné el a feleségük, /nézi a tak ritoasszonyt/ Maga mióta tak rit itt? Itt? Az emeleten? ü. csak most tavasz ota. Azelőtt az elsőn,..Mennyivel jobb hely, A Tárkányinét tették oda. Protekciói Hiszen tudja. A Marsányi mérnök urat ismeri? Melyik az? Az az elegáns, Őszes,,.Azt ismerem. Milyen ember? Maga szerint. Ahhoz nekem kérem, semmi közöm. Mit kérdezget ki en­gem? Kicsoda az ur? Csak vendég. Ha ugy vesszük. Na, egy óra, másfél óra múlva visszajöhet. Akkorra végzünk, /még közelebb jön Bontához, bizalmasan/ Hát már megint? Mit megint? Valami bűzlik? Mint a múltkor. Amikor a fiatal Peregi mérnök ur»,.Szép kis eset volt. Bent maradt. Rendkí­vüli munka. Aztán rajtakapta a gondnoknőnk azzal a szőke cicával. Rajzoló, hm, hm,,.Szerelmeskedtek. Ott az irodában! Tanult, müveit emberek,,.Akkor is

Next

/
Oldalképek
Tartalom