Az éjszakai vizsgálat; Q 5938

Ül аб felvonás /Épülettervező intézet modern irodaházának tágas, reprezentatív vezetői szobája. Kincs határozottan körülhatárolva falakkal, csak az ajtó jelez némi lezártságot. £ szinpadhorizontot a feltételezett fal kra függesztett, az intézet tervező-munkáját dokumentáló egy­két tervrajz és foto perspektivikus képhatása alakítja ki, A főhe­lyet egy nagyszabású, s már a jövő szinte utópisztikus építészeti stílusát idéző létesitmény fehér makettje foglalja el - nem tudni pontosan, egyetem, szinház vagy kultúrpalota kicsinyített modellje­e - amely félreérthetetlenül a szoba egyik berendezési objektuma, ugyanakkor ki ie emelkedik belőle, mintegy /s ezt világitásl effek­tus is segíti/ felette lebeg. Ugy érzékeljük, hogy ebből a szobábol egyenesen átléphetünk a makett-épitménybe: az itt, ebben az intézet­ben készülő jövőüe. A simavonalu tekintélyes Íróasztal mellett állva JBonta Blemér te­lefonál, Ne yvenöt év körüli energikus fellépésű, mégis megnyerő modorú férfi./ Öonta: Ostoba eset. Mást nem mondhatok. Hétre végzek. Legké­sőbb félnyolcra, tídit? Damo nagyon meggyötörte? Kép­zelem. Szegénykém, Dehát mégis: jeles! Szivből örülök. Csokold meg helyettem, Sokszor, Addig is. Aztán, ha megjöttem...Igen, vacsorára feltétlenül...Viszek neki virágot. Ha addig be nem zárnak a boltok. Vagy vala­mi bonbont, azt jobban is szereti. Szervusztok. Igen, igen, nem, nem később.../leteszi a kagylót/ Takarítónői /a takarítószerekkel közben lomhán becsászkál. Bizal-

Next

/
Oldalképek
Tartalom