Kutyakomédia; Q 5865

első felvon/8. Bőz вdombi lakás «zobája.Az ablakon köreestül látni a Dunát,» ason tul a várost.Jó negyvenes férfi lép a ezobába egyszerű utcai ruhában* Botlik Mihály.Nyomában meglehetősen csinos»hturminckörüli nő.Mária,a cea­lád szolgálatában áll.Egy pillanat alatt tetőtől-talpig végigméri a fér­fit e rögtan tudja hová kell beeorolnla.Elhuzza asáját* Máriát Rögtön szólok as asszonyomnak./távozik/ Botlik lassan körbejárja a szobát.Megnézegeti,megfogdoesa a tárgya­kat,bútorokat,kicsinek,könnyűnek talál mindent .A falra aggatott képek el­lőtt el tűnődik,azután indignálódva elfordul* BOTLIK, j Szóval es egy modern lakás «Perese,nem lehet minden olyan ne­héz és nagy mint nagyanyám kredence* ' As ablakhoz lép,kinéz.Az igéző panoráma láttán halkan füttyent.De rögtön óságára üt. BOTLIK: Vigyázz,nem vagy a pusztán.Hát...nem mondom,itt jó magasról nézik az embereket.Akárcsak egy repülőgép.Csupán nem ssáll./ismét járkál/ Előkelő hely annnyi bizonyos.Olyan urifertály.Egy egész emelet az övéké. /elgondolkodik/Talán nem is olyan gazdagok.Hiszen nem az egész házat bir­tokol ják.Csak egy emeletet.Szép kis vityiló.../nem tud megszabadulni az ablaktól.A városban gyönyörködik./Kesdem érteni azt a férfit aki utbaiga­aitott.Mit is mondott?Igen...Le merem fogadni építeni akar a domb on.Majd csodálkoznak a tagok a zárszámadásnál *. .Hát igen. F.zek a pestiek ismerik a dörgést...Annyi bizonyos menykő nagy Domb ez.Egészen meglxadtam amig megtaláltam a feljáratot*../közelebb lép az ablakhoz/Hát...nem ugy néz ki a dolog mintha egészen megszűnne a város és a falu közötti különbség./Ke­zét melléhez emeli,megtapogatja tárcáját.Az érintésére megnyugszik./Na, * nem is olyan rossz ez a város.Azt mondják tele van falusival.De hol vannak? ín csupa benazülöttel t&lálkoztam.Ermyire kivackolódtak volna? Halk ajtócsukódé*. ANNA: Tessék. Botlik megfordul.Az ajtó előtt fiatal nő áll.Az első pillanatban fel­ismeri a férfit,de ugy nézi mintha nem akarnu hinni a szemének.Lélegzete elakad,szájához kap. ANNA: Nem igaz.Nem lehet igaz./meginog,a férfi hozzáugrik e mielőtt elesne karjába kapja./ BOTLIK: Kisasszony,kisasszony! Mária megjelenik,rémül ten nézi az alélt Annát a férfi karjaiban. BOTLIK: Egy pohár vizet a nagyságos asszonynak! Anna még a viz megérkezése előtt magáhoztér.A férfi udvariasan meg­hajol előtte. BOTLIK: Anna•Én vagyok...Mihály,az élő,eleven Mihály,csípj belém ha nem hiszed.Legyél nyugodt nem álmodsz.•.Na,moccanj sár meg.Nem vagyok ki-

Next

/
Oldalképek
Tartalom