Szigligeti Ede: A cigány; Q 3678

O-iCfi SZÍNHÁZ­TUDOMÁNYI INTÉZET KÖNYVTÁRA Kisbiró: Színháztudományi ^zet könyvtára I . FÜLVONÁS /l.sz. zene. Nyitány./ / A Nyitány egy meghatározott pontján szétnyilik az előfüggöny és egy ülőjáték-függöny válik luthatóvaj magyar népművészeti elemekkel van diszitve ugy, hogy a középrész nincs jelentős ábrákkal megmintázva. Va­lahol feltűnő helyen, megfelelő stilusban tartva, be­lekomponálva, nagy számokkal: "1840"•/ 1.jelenet /Kisbiró, két katona/ /A zenében menetelő dobritmus bukkan fel, melyre az egyik oldalról kis csoport lép be, u,lől dobbal, irástekerccsel a Kisbiró, mögötte két sorozókatona, osztrák mundérban. Középre érnek, a két katona a Kis­biró két oldalára áll, A dobszót most a Kisbiró dobo­lása veszi át. Utána a tekercsről olvassa:/ Közhíré tétetik, hogy Őfelsége, V.Ferdinánd, Auszt­ria császára és Magyarország királya hadseregébe a holnapi napon Várezegen, - ebben a mi falunkban -, sorozás lesz. A faluból Öt legényt visznek: sorshú­zás dönti el, ki legyen az az öt! /Ujabb szinpadi dobszó»/ Közhírré tétetik, hogy aki mégsem akarna menni, ötven kemény aranyakért kiválthatja magát. Ötven kemény a­ranyakért! /Ujabb dobszó./ Végül közhírré tétetik, hogy a szolgálat tiz eszten­deig tart Őfelsége itáliai hadseregében. Tiz esz­tendő, Itália! / A szinpadi dobpergés zenébe megy át, melynek ritmu­sára a Kisbiró kisérőivel együtt kivonul. A felerősö­dő muzsikára teljes sötétben Összecsukódik a függöny. A zene lassan hegedűszólóra köt át; a függöny felmegy s korahajnali kép tárul elénk. Peti hegedülő sziluett­je látszik./ 2.jelenet /Peti, Julcsa hangja, majd Rózsi/ /A hegedűszó alatt Eurtonék portájának egyik ablaká­ban gyertya gyullad, - Peti örömteli futammal vála­szol. De hirtelen Julcsa hangjat hallani kintről.:/

Next

/
Oldalképek
Tartalom