MAGYAR SZÍNPAD 1907. március (10. évfolyam 60-88. sz.)

1907-03-01 / 60. szám

liagyeci-példáa^. Tizedik évfolyam. Budapest, 1907. márczius 1 Szöveges és képes 60. szám. MAGYAR Színházi Napilap. A •.KJr.Opai/ahAz, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Szinnaz, Kiraiyszinnaz Nápszmiiáz m Várszínház nrvatales szíaSacíD Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos ós felelős szerkesztő MÁRKUS JÓZSEF M. R1R. OPERAHÁZ. Rudapeat. péntek, 1907 márczius 1 én : Bérletszünet 6. Felemelt helyárakkal. Destfnn Emmy porosz kir. kamaraénekesnő bucsu­felléptével Pillangó kisasszony^ (Madame Butterfly; Tragikus dalmű 2 felvonásban (3 részben.) Szövegét Long János L. és Belasco Dávid nyo­mán irták: Illica L. és Giacossa G. Fordította : Véradi Sándor. Zenéjét szerzette: Puccini Giacomo. Személyek: Pillangó kisasszony (Cso-cso­szán) Destinn E. m. v. Suzuki, Cso-cso-szán szolgálója Váradi M. Kate, Pinkerton neje Flattné G. Pinkerton F. B., hadnagy az amerikai Egyesült - Államok tengerészeiében . Arányi Sharpless, az Egyesült Államok nagasaki-i konzula Beck Goro, nakodo Dóri Yamadori herczeg Pichler Bonzo, Cso-cso-szán nagybátyja Ney B. Yakusidé Hegedűs Császári biztos Várady Tiszt Rónai Jegyző ' Ádám Cso-cso-szán anyja. Ney E. Unokanővére — Palóczyné B. Nagynénje H. Zöldi T. Cso-cso-szán rokonai, barátai ós barátnői, szolgák. Történik Nagasakiban. Idő: jelenkor. Vezényli: Mader Rezső, igazgató. Kezdete 7 órakor, vége 10 óra előtt A I. felvonás után 15 perez szünet IETI MŰSOR i Sseabat; Monna Vanna (Először. (Evi bérlet 87., havi bérlet 2.) Premier helyárak. Vaaarnap A zsidónő (Bé letssünet 7. Reades hely­árakkaL) Színház után z New-York kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolába*. Erzsóbet-körat 15. Fordítások. Ha őszül a haja Stolla-vizet használja ára 2 kor Színház után menjünk a „Muaeuin*-kávéházba, a hol ó színházi vacsorit (ouffat) szolgál ki Boros tulajdonos Ibi ainir — Till um ,arfn kiriitiiiti — kummyh. STOWASSER J. •évari baagszerayáres' u.U. Zeneakadémia él aziiiházik uálUMJa BUDAPEST, II,, Láncrhid-atcxa S. h. Alialja caját gyárébaa készült veaéa-, fafavé-, rézfavé-, és itibaagsiaralt A Bákócti-iároffaló feltalálója. uiutzh Marért. •Ä? Splendid buffet a IV., Károly-kOrnt 2«. ix. alatü Splendid kávéházban. NEMZETI SZÍNHÁZ. NADAY FERENCZ. Budapest, péntek, 1907. márczius 1-ón. Évi bérlet 46. Rendes helyárak. Kántorné. Szinmü 1 felvonásban. Irta: Legifjabb Szász Károly. Személyek Kántorné, színésznő Jászai M. Mari, leánya... Török I. Virágné, özvezy tanitóné Paulainé Bauer, fiatal lakatos ... ... Pethes Juczi, szolgáló Virágúénál — Keczeri I. Történik: 1837 őszéri' Debreczenben, Virágné lakásán. Utána: ÜLT. Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Sardou Viktorien. Fordította: Martos Ferencz Személyek: Rebillon Casimir — — Gál Florence, neje — — — Csillag T. Loysel Olivier ... ... — — Horváth J. Gilberte, neje — Lánczv I. Mirival Oscar ... Náday B Hortense, neje — K. Gerő L. Jobelin Philipe. — — Náday F. Potard Stanislas ... Pethes Bourgainné ... ... — — Demjén M. Egy ur Mészáros Fablon, inas Rebillonál... ... Narczisz Adeleine i „ . á, — Keczeri Portás i Reblll0DQá l ... Abonyi Egy kerékpáros Gabányi I. Egy kerékpárosnö Kelemen M. Egy reggeliző Thuránszky Egy asszony ... — Munkácsi M Bicziklista - Hajdú 1-ső I . - Iványi 2-ik I parasz t - Magyari Pinczér - ... — Faludi Julien, inas Jobelinnél — Deák Nők, férfiak. Történik: Párisban. Idő: ma. Kezdete 7 órakor, vége 10 órakor. Az előadás megkezdésétől, a felvonás végéig, a néző­térre vezető ajtók zárva maradnak. HETI MŰSOR: Szombat: A nép (először). Este : A nép. Vasárnap d. u.: Lady Hétfő: A nép. Wlndermere legyezője Színház után a Row-York kávéházba megyüal. Ha őszül aihaja Itella-viset használja, ára 3 ke . Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában Rvvsébet-kfirnt 15. Fordítások' Szerkesztősig és kiadóhivatal: Budapest, Vl. t Teréz=kőruií SXD Telefonszám s 46-21. VÁRSZÍNHÁZ. Budapest, péntek, 1907. márczius l én: Idény bérlet 50. Havi bérlet 10. Annuska. Vigjáték 3 felvonásban. Irta: Gárdonyi Géza Személyek : Nagyistván Péter, földbirtokos Szacsvay Anna, felesége Vizváriné Annuska, leányuk Ligeti J. Prépost, Nagyistván testvérbátyja Mátrai Sári, Annuska barátja... Balogh Miklós, földbirtokos ... Tétény, földbirtokos, nevelőapja Vas Imre, tanitó Plébános János, kolduló barát Főasszony Holdován Jegyző Körorvos Lukács, szabó.. Kati 1 Nagyistván Marczi' cselédjei 1-ső \ 2-ik fiu 3 ik ) Egy inas Történik: a mi időnkben, birtokán Kezdete 7 órakor, vége VilOkor. Színház után menjünk a ,Af«aí ,<z»« u-kávéházba, a hol ló színházi vacsorát (buffet) szolgál ki Boros tulajdonos. V. Molnár R. Bonis Hetónyi Mihályfi ... Molnár Gabányi ... Boér H. Kőrösmezei ... Faludi Mészáros ... Latabár Nagy I. ... Szőke Kóré E. ... Kóré S. Gálosi Paulay falun, Nagyistván színház után az 0 TTHON-kávéházban, ° hemzeti Színház közvetlen közelében, (Kerepeeí­Ml 9.) minden este választékos színházi vacsora. Katona Géza Éttekaei^ IV., VÍCZI-UTCZA 38 Münehanl Hofbrau sor Részvény uovan sör i bajor Ur. udv. serfőxdeből a kőbányai róazv. serfőzdéből Külön termek ée páholyok családok és nagyobb társaságok részére. - Tlszls fajborok és lsletes ételek. DIGESTOL GLÜCK a* emésztést elősegíti. — Ars 2 korona. Kapható minden gyógyszertárban ée drogériában.

Next

/
Oldalképek
Tartalom