MAGYAR SZÍNPAD 1906. október (9. évfolyam 272-302. sz.)

1906-10-01 / 272. szám

Budapest 1906. október 1. 272 szám. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. Ü H. Hr. Operaház, Nsmzstl Színház, V!B«Z1HMX l Magyar Színház, Király színház, Népszínház és Várszínház hivatalos színlap)«» Előfizetési Art «•gyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos ás felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztős«! ét kledóhlvatel: Budapest, VI., Teréz-körut 3«. Telefon-szám x 40-21. NEMZETI SZÍNHÁZ. M. RIR. OPERAHÁZ. HEGYESI MARI. IVÁNFI JENŐ. Budapest, hélfő, 1906. október 1-én: Bérletszünet 40. Mérsékelt helyárak. Julius Caesar. Szomorújáték 6 felvonásban. Irta: Shakespeare. Fordította : Vörösmarty Mihály. Személvek: triumvirek Ceasar halála után senatorok ír. T3 <D a <S e äiS" N .2 V) — to 3 -O -> Julius Caesar Octavius Caesar j Marcus Antonius) Popilius Lena, Publius Marcus Brutus Cajus Cassius Casea Trebonius Decius Brutus Metellus Cimber Cinna Arrtemidorus— Cinna, költő Lucillius, Cassius) barátj a— Titinius Brutus ( J Pindarus, Cassius szolgája Clodius, Julius Caesar szolgája Lucius, Brutus szolgája & Szánház után a law-York kávéházba megyünk inaljunk világnyelveket a tferütx-lskólában. Erzsébet-körut ' S Fordítások. Ha őszül a haja Stella-vize*. használja, ára 2 kor. Ivánfy Ho'váth Z. Beregi Magyari Latabár Szacsvay Gyenes Hetényi Mihályfi Pálffy Odry Molnár L. Abonyi B nis Faludi Mészáros Szőke Kőr »smezei D Lige i J. katonák Váradi A. Náday B. Narczisz Paulay Horváth J. Hajdú Pethes Rózsahegyi S. Fái Sz. Hegyesi M. PORCZELLÁ Jí-POUDER eredeti dobozban 3 korona. Az arczot üdévé teszi és az ifjúság hamvas zomanczát visszavarázsolja. Kapható Mme Charlotte szépségápoló kozmetikai intéze­tében Kossuth Lajos-utcza 3., 111., lépcsőház 51 I* HÍRNEVES KOBRÁK CZIPÖK EPSTEIN-nál Andiássy-ut 40. — Telefon 26-27. J i — r Octavius szolgája... Strato, római katona Clitus Dardanus 1-ső v ( római polgár 4-ik ) Calpurnia, Julius Caesar neje Portia, Brutus neje Senatorok. Lictorok. Polgárok. Harczosok. Szinhely : az 1-ső felv. Róma tér, Caesar palo­tája előtt; a 2-ik felv. Brutus kertje és Caesar palotája; a 3-ik felv. a capitolium, Pompejus terme; a 4-ik felv. a forum; az 5-ik felv. Sardisban, Brutus sáto ra; a 6-ik felv. Philippi környékén, a csatatér különböző pontjain. Kezdete 7 órakor, vége 10Jután. A III. és IV. felvonás között 10 perez szünet. Az előadás megkezdésétől a felvonás végéig a néző­térre vezető ajtók zárva maradnak.f HETI MTTSOR I Kedd: Muskátli. Szombat: Blzáncz. Szerda. Mary Ana. Vasárnap ti. u.: Az atany­Csütörtök: Az ember ember. tragédiája. Este : Muskátli. Péntek: Monna Vanna. Hétfő: Közönyt közöny­nyel. m Egy fél órára nézzük meg a Projectograf elő­adást. Gambrinus mellett. Erzsébet-körut 27. A Király kávéházban minden este 36-dik Kácz Laczi hangversenye. HUNNIA fánykápási Károly-körut 6. 6 vizit fénykép 1 frt 50 kr. [KG NYÍLT •KGNTILT a „Kispipa" vendéglő fehérterme! Villamos vttlágitás Kitűnő magyar konyha. Pomázl Lnppa-féle borok. Főherczeg Sándor-atcza 24. sz. K0TSCHY ERICH első magyar mechanikai szőnyegporoló és Intézet Hungária-kárul 84. Telefon ám laűn/egmoiáa, Jariták, a(ytolJbaztit*a és bulor beraktároiáe. Hm iiorír — rllíuiu tfürt Dem4inti"^ujíiiriTír. STOWASSER J. •ávarl baagszergyáres s m. kii. Zeneakadémia 6a adnhkaak az611itó|a BUDAPEST, U„ Lánczhld-utcra S. az. Ajánlja saját gyárába* készllt vasát-, faluvá-, rézfavá-, és itibaagszarsli. A Rákóczi-tárogató feltalálója. ARJEGYZtK INGYEN. ^OBHásiiaHnáMHMuÉÉn Budapest, hétfő, 1906. október 1-én: Nincs előadás. Holnap: Evi bérlet 97. Havi bérlet 1. A kíváncsi nők. Zenés vígjáték 3 felvonásban, 6 képben. Szö­vegét Goldini Károly után irta : Dr. Gróf Sugana Luigi, forditotta: Vidor Dezső. Zenéjét szer­zette : Ferrari Wolf Ermanno. j Heti műsor; Szerda i Nincs előadás Csütörtök: Sába királynője. (Évi bérlet 98., havi bérlet 2. szám.) Péntek: Nincs előadás. Szombat: Hunyadi László (Évi bérlet 99., havi bérlet 3. szám.) Vasárnap: Pillangó kisasszony. (Évi bérlet 100., havi bérlet 4. szám.) Színház után a New-York kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolábar. Erzsébet-körut 15. Fordítások. Ha őszül a haja Stilli-vizet használja, ára 2 kor. Egy fél órára nézzük meg a Projectograf elő­adást. Gambrinus mellett. Erzsébet-körut 27. A Király kávéházban minden este 36-dik Báez Laczi hangversenye. deckenast Gusztáv zongopa termei BUDAPEST, Gizella-tér 2. IBACH-zongorák •gyedül I képviselő)« Alapíttatott 1865. év i DIGESTOL GLÜCK az emésztést elősegiti. — Ára 2 korona. Kapható minden gyógyszertárban és drogériában. Színházakban előadot t dalok ó z\ ntdarabo k Gramofonra és Phonografra kapható STERNBERG ^ll^i^e™ —ss " Egyes szám óra lO fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom