MAGYAR SZÍNPAD 1906. június (9. évfolyam 150-178. sz.)

1906-06-04 / 153. szám

KHenczedik évfolyam Budapest, 1906. junius 4. 153. szám. Szöveges éa képes MAGYAR SZÍNPAD Szinházi Napilap. i lür. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Klrályszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos színlap)* Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos ós felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF I Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 31 Telefon-szám > 48*21. VÍGSZÍNHÁZ. Délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal: Sherlock Holmes kalandjai. Egy angol detektív élményei, 3 felv.' Irta: Schönthan Ferencz. Fordította: Zboray Aladár. Rendező: Szilágyi Vilmos. I. felvonás: A Patterson pensio kedvencze. Személyek: G.-KEHTESZ ELLa Budapest, hétfő, 1906. junius 4-én: harmadszor: A kaczagó menyecske. Bohózat 3 felvonásban. Irta: Soulié Márton. Fordította: Góth Sándor. Rendező: Szilágyi Vilmos. Személyek: Brequet — — — — ­Jeanne, a felesége — — Leseigneur, Jeanne atyja Heurtebise — — — — Paul de Marrans — — ­De Marrans-né asszony — Heurtebise-né asszony — ­Monsignor Fari — — — Langeac Georges — — ­Lenglumé — — — — Joseph — — — — ­Léontine — — — — Góth Sz. Varsányi I. Hegedűs Vendrei Tanay V. Haraszthy H. P. Gazsi M. Szerémy Fenyvesi Győző Bárdi Huzella I. Kezdete Vs8 órakor. Ssinhái után a Itw-York kávéházba megyünk. Tanai jónk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körat 15. Fordítások. HETI MŰSOR t Kedd: A szentbernáti barátok. Szerda: Kaczagó menyecske. Csütörtök: A csoda­gyermek. Péntek: A kaczagó menyecske. Szombat: A zsába. Vasárnap: A kaczagó menyecske. Mégis csak legjobb a Fratelli Heising er pörkölt kávéja. Zálogczédulát ^éS/.!"^ Kertész, Biáapsst, tlrály-eteza 86. szám­Sherlock Holmes . Báró Tjällstorp Malchus Thyra, a felesége . Brown, rendőrbiztos ... Mynher van Elten ... . Moore Edith.. Pattersonné Maxvell, ezredes ... Bridgewood Merklné ££}"-»-_-_­Jenkins Jenkinsné Gobler, portás Goblerné Róza . Emília Gábor, háziszolga . Simpson \ —-_• Green ) . Harry Chauffeur Fenyvesi Góth P. Gazsi M. Szerémy Balassa G.-Kertész E. Hunyadi M. Rónaszéki Sarkadi Rónaszékiné Székely I. Pogány B. Molnár P. Tárnoky G. Kabók V. Kész R. Karezag M. Kovács G. Kassay Dayka Fekete Bodnár Szikora Deréki II. felvonás: A vészharang. Sherlock Holmes . Primrose Grace, a leánya . Brown, rendőrbiztos Kornélia nővér Barker, a „sánta veréb« Bob, a fia... Lamirszki István Patrick Simpson ) Green > rendőrök . Webster ) Egy rendőrőrmester Fenyvesi Hegedűs Murányi J. Szerémy T Halmi M. Tapolczay Varga I. Kaz&liczky Győző Dayka Szikora Bodnár Salgó III. felvonás: Életre-halálra. Sherlock Holmes Fenyvesi Dr, Watson Bárdi De Laroche-Vigier Hortense Sz. Varsányi I. Polly Kiss I. Barker Tapolczai Groom Ardó I. Történik Londonban, 1902-ben . MAGYAR SZÍNHÁZ KORNAI BERTA. Dr. Kovács kémpasutája által min­dem kém bársonysimává és hőte­bérré less $ nap alatt, ára 1 kor. so fillér. Mindenütt kapható, v. gyógytár VI., Gyár-u. xy. A délutáni előadás szinlapja lapunk 4. oldalán található. Budapest, hétfő, 1906. junius 4-én: Mimi herczegnő. Nagy tánezos operett 3 felvonásban. írták: Flers, Lindau és Krenn. Fordította: Faragó Jenő. Zenéjét szerzette: Rodolphe Berger. Szereplők: Samamunta, japán herczeg — Ferenczy Báró Polikratesz — — — Giréth A »Csalj meg édes«-klub tagja Marosi Dembinszki — — — Iványi Rikárd — — — Sólyom Oszkár M — — — Dóri Szaniszló §, — — — Csige Mimi 2 — — — Kornai B. Lujza 3 — — — Tóth St. Jolán 3 — — — Bé es M. Bibi — — — Nemes E. Tini — — — Fátyol KI. Doktor Flirt — — — — Kővári Róza, Mimi szobalánya — Tallián A. Egy betörő — — — — Sághi Lili, a klub gazdája — — Szentgyörgyi M. A klubőrség parancsnoka — Sólyomnó Klubtagok Vendégek. Artisták. Tánczosnők. Kezdete 7Va órakor, bzinh&x után a lew-Yorfc kávéházba ostora* . inaljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körat 15. Fordítások. HETI MU30>< Kedd: A drótoslót Szombat:Mimiherczegnó. Szerda: Gyöngyélet. V. d. u. A koldusgróf Csüt: A koldusgróf. Péntek: A drótostót Este: A drótostót. Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávéja. iBXBirok, arany, kaucsuk Hájpadlás nélkül la a fyS­ius\ sltávolítása APFEL. í 0*"!*^ lük ti készülnek Ärs Elim ben. A béasi lilkriilHtáson (1908.) arany éremmel Utüntstn. Iifapest, VI., Audrissy-ut I«. I. í. aEDaBDOBSisaaaBEXBaD SCHMIDT M. tfljplrt«, ijir|M éi blrliél* Budapest, Kerepesiét SS. qg g Kési- él utudbd tOndOk, ridOQMk, X péns-. sslvsr- itb. tárcsák nsfj Tá­Utstikbon, ugysslntOn lólMrmim is s;m|i»r<1bw. Árjegyzék bérmentve.

Next

/
Oldalképek
Tartalom