MAGYAR SZÍNPAD 1906. június (9. évfolyam 150-178. sz.)

1906-06-03 / 152. szám

A Vígszínház és a Magyar Színház minden látogatója a „Magyar Színpad" <D e példányát a jegyszedőknél díjtalanul kapja. Kllenczcdlk évfolyam. Budapest, 1906. junius 3. 152 szára. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. ű He Kir. Operaház, Nemzeti Szinház, Vígszínház, Magyar Színház, Királyszinház. Népszínház és Várszínház hivatalos szlnlap|& Blőflzetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdooos ós felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 3«. Telefon-szám > 46.21. VÍGSZÍNHÁZ. MAGYAR SZINHÁZc Délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal A muzma. Szinmü 3 felvonásban Irta: Peter René és Danceny Róbert. Fordította: Hevesi József. Rendező: Szilágyi Vilmos. Személyek A fejedelem TAPOLCZAl DEZSŐ. Budapest, vasárnap, 1906. junius 3 án : másodszor: A kac agó menyecske. Bohózat 3 felvonásban. Irta: Soulié Márton. Fordította: Góth Sándor. Rendező: Szilágyi Vilmos. Személyek : Brequet — — — — ­Jeanne, a felesége — — Leseigneur, Jeanne atyja Heurtebise — — — — Paul de Marrans — — ­De Marrans-né asszony — Heurtebise-né asszony — ­Monsignor Fari — — — Langeac Georges — — ­Lenglumé — — — — Joseph — — — — ­Léontine — — — — Kezdete 7a8 órakor. Aslnhái után a l»-Y«rk kávéházba megyünk. Tanttljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körut 15. Fordítások. Góth Sz. Varsányi I. Hegedűs Vendrei Tanay V. Haraszthy H. P. Gazsi M. Szerémy Fenyvesi Győző Bárdi Huzella I. HETI Hétfő d. u.: Sherlock Holmes kalandjai. Este: A kaczagó menyecske. Kedd: A szentbernáti barátok. Szerda: Kaczagó menyecske. MŰSOR i Csütörtök: A csoda­gyermek. Péntek: A kaczagó menyecske Szombat: A zsába. Vasárnap: A kaczagó menyecske. Mégis csak legjobb a Fratelli Heising er pörkölt kávéja. Zálogczédulát Kertész, Budapest, Mrály-utoza 85. szám D'Estérel marquis Rosette, a felesége... De Cogé Dániel ... . Suzy, a felesége — Vercasson Ver.assonné Yolande, a leányuk Dupont du Mail Jacques René Miss Hogston — . Szárnysegéd St.-Aigle Mondrjgonné Jouncieuresné . Rabadangesné ... Chasteleurné A lendőrfőnök .. ... Pierre, kapus Szolga Anna . Lamochené Szerémy Góth G. Kertész E. Hegedűs P.-Gazsi M. Vendrei V. HaraszthyH Komlóssy I. Tapolczay Tanay Fenyvesi Hegedüsné I. Sarkadi Bárdi Róna székiné Fáb :án K. Huzella I. Varga A. Győző Rónaszéki Kassay V Kész R. Jancsó J. JVIÄGYAS SZIHHÄZ. Budapest, vasárnap, 1906. junius 3 án : Mimi herczegnő. Nagy tánezos operett 3 felvonásban írták: Flers, Lindau és Krenn. Fordította: Faragó Jenő. Zenéjét szerzette: Rodolphe Berger. Szereplők : Samamunta, japán herczeg — Ferenczy Báró Polikratesz — — — Giréth A »Csalj meg édes«-klub tagja Marosi Dembins7ki — — — Iványi Rikárd — — — Sólyom Oszkár ^ — — — Dóri Szaniszló §, — — — Csige Mimi ' 5 - — — Kornai B. Lujza •§ — - — Tóth St. Jolán 3 — — — Bées M. Bibi — — — Nemes E. Tini — — — Fátyol KI. Doktor Flirt — — — — Kővári Róza, Mimi szobalánya — Tallián A. Egy betörő — — — — Sághi Lili, a klub gazdája — — Szentgyörgyi M. A klubőrség parancsnoka — Sólyomné Klubtagok Vendégek. Artisták. Tánczosnők. Verd—« 8 órakn­Dr. Kovács késpasstája által min­den kén bársonysimává és hófe­hérré less 3 nap alatt, ára 1 kor. so tillér. Mindenütt kapható, v. gyógytár VI., Gyár-u. 17. KORNAI BERTA Délután 3 órakor, mérsékelt helyárakkal: Ujváry Károly, a Budai Színkör tagjának vendégfelléptével: A drótostót. Nagy operett előjátékkal 2 felvonásban. Irta: Leon Viktor. Fordították: Ruttkai György és Mérei Adolf. Zenéjét szerzette Lehár Ferencz. Az előjáték szereplői: Blacsek Milos Giréth Milos fia, 12 éves Mészáros Vojtek drótostót Iványi Babuska, felesége Iványiné Zsuzska leányuk, 8 éves ... Vajda A. Jankó, nevelt fiuk, 12 éves... Erényi 0. Pfefferkorn Farkas Lipót, hagy­makereskedő Ujváry Vaklavek Csige Kropacsek Sági E. A darab szereplői: Günther, bádogosmester Giréth Miczi, lánya Kornai B. Jankó üzletvezetője. B Szabó Pfefferkorn Farkas Lipót ... Ujváry Zsuzska, cselédleány ... Tóth St. Milos, huszárkáplár . .. ... Ferenczy Giza | , ... Sólyomné Lóri j orfeumi énekesnők _ Marosiné őrmester Iványi Girált báró I huszár- ... Dóri Koháry | önkéntesek ... Sághy Günther rokonai és barátai. Tartalékosok, szabad­ságolt katonák. Az I. felvonás Günther üzlet­heyiségében, Budapesten, a II. egy lovassági­laktanyán, ma. bnnhás után • ltw-Y«rk kávéházba magytla». Fanaljonk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körnt 15. Forditások. HETI MITO* ­Hétfő d. u.: A drótostót. Péntek: A drótostót. Este: Mlczi herczegnő. Szombat:Mimiherczegnó. Kedd : A drótostót. V. d. u. A koldusgrof Szerda : Gyöngyélet. Este: A drótostót. Csüt.: A koldusg-óf. Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávéja 'jíi uok, arany, kaacauk .»ájpadtt» nélkül tiia Jjlt- ; altévoUtís. APPEL Ä' Hl J készülnek * I üHitáaon (1908.) arany éremmel iltüntatv». j apmst, VI., Andi-áaay-^t lf*. «. . j iagyeo-példaoF

Next

/
Oldalképek
Tartalom