MAGYAR SZÍNPAD 1906. június (9. évfolyam 150-178. sz.)

1906-06-01 / 150. szám

A M. Kir. Operaház, Nemzeti Színház és a Várszínház minden látogatója a „Magyar Színpad" e pddányát kívánatra a jegyszedőknél díjtalanul kapja. IVilenczedik évfolyam Budapest 1906. junius 1. 150. szátr Szövege» éa képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. 9. Kir. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Királyszinház, Népszínház is Várszínház hivatalos szinlapja. Előfizetési én •'fsgvadévre 5 korona — Egy hóra 2 Korona, Laptulajdonos ós felelős szerkesztő MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztősé, es kladjhlvaial : Budapest, VI., Teréz-körut 3S. Telefon-azám i 46-21. M. K1R. OPERAHÁZ. Budapest, péntek, 1906. junius 1 én: Rendkívüli bérletszünet XI. Leszállított helyárak. az Orsz. Magy. Kir. Zeneakadémia operai tanfolyamának évzáró vizsgája. I. Részlet Gounod: „Faust" czimü dalmüvéből. Faust — — Pichler E'emér* Mefistofeles— Ney Bernát* Margaréta — Balázs I., II. é. (Ábrányiaé növ.) Márta — — S k Aranka, II. é. (Sik növ.) II. részlet. Gluck »Orfeusz« czimü dalmüvéből. Orfeusz — Sik Aranka, II. é. (Sik növ.) Euridike — Császár (Zverina) M. I. é. (Sik n.) III. Részlet Erkel: »Bánk bán« czimü dal­dalmüvéből. Kettős jelenet. Bánk bán — Picbler Elemér* Tiborcz — Pajor ö. II. é. (Sik növ.) IV. Részlet. Saint-Säens: »Sámson és Delila« czimü dalművéből. Sámson — Pichler Elemér* Delila — — Bondy Nelly, II. é. (Sik növ) V. Részlet. Erkel: »Bánk bán« czimü dal­müvéből. Kettős jelenet. Melinda — Sándor E ,11. é. (Maleczkyné n.) Tiborcz — Ney Bernát.* VI. Részlet. Wagner: »Tannhäuser« czimü dalmüvéből. Erzsébet — Tannhäuser NEMZETI SZÍNHÁZ. Buttra I, II é. (Ábrányiné növ.) Pichler Elemér* A II. éves növendékek az operai tanfolyamot végzik. A színpadi játék tanára: Vízvári Gyula Az énekszerep gyakorlat tanára és karnagy: Elkel Gyula. *) A Magy. Kir. Operaház tagjai szívességből működnek közre. Kezdete 7Vs órakor, vége 10 óra előtt. HETI MOSOR: Szombat: Bohémélet. Yvonne de Treville vendégfel­lépésével. Tánczegyveteg (Rendkívüli bérletszünet XII) A M. Kir. Operaház és a Nemzeti Színház nyugdíjintézete javára. Rendes helyárak. Vasárnap: A denevér. (Rendkívüli bérletszünet XII.) A M. Kir. Operaház és a Nemzeti Színház nyugdíj­intézetei javára Rendes helvárak. Hétfő: Pillangó kisasszony. (Erkel Sándor síremléke javára.) (Rendkívüli bérletszünet XIV. sz Rendes helyárak.) v Színház után a lUw-York kávéházba megyünk. Kttaljanb világnyelveket a Berlitz-Iskolában. Erzséöet-körot 15- Fordítások. Mégis osak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávé. Elit magyar — rtllamis erűn berendazett — buinargyir. STOWASSER J. udvari haagsztrgyárts am. kii. Zeneakadémia és »nnháaak szállítója BUDAPEST, II., Lánczhid-otcza 5. az, Ajiiljalaját gyárába* kdazilt _fafavé, rézfavé, vaaé- éa itékaagszergyáraH._ A „Rákóczi-tárogató feltalálója." "" P. MARKUS EMÍLIA. MIHALYFY KAROLY. Budapest, péntek, 1906. junius 1-én B&rlet 114 Rendes helyárak. Nóra. Szinmü 3 felvonásban. Irta: Ibsen Henrik. Fordította: Reviczky Gyula. Személyek : Holmer Róbert, ügyvéd Mihályfi Nóra, neje P. Márkus E. Ervin \ Beödy M. Bób > gyermekei Baranics A. Emmi) Börzsei M. Rank, orvos ... özvegy Lmdenné Günther. Mari, dajka Helén, szobaleány Bérszolga Ujházy Szacsvayné Szacsvay Helmernél £ e mi é n , M Keczen I. Nárcisz Történik Helmer lakásén. Kezdete 7 1/« órakor, vége Vall órakor. Az előadáa megkezdésétől a lelvonáa végéig • •ézötérre vezető ajtók a&rva maradnak. HETI MOSOR: Szombat: Az emigráns. Hétfő: Elnémult Vasárnap: Mary Ann. harangok. ilinház után a lawYirfc kávéházba megyünk. TanuIjnnk világnyelveket a Berlitz-iskoláb« Erzsébet-körűt 15. Fordítások Mégis osak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávéja. Splendid-buffet téli kuglizó s IV., Károlj-kSrat M. II. alalU Splendid kávéházban tulajdonos: fyroler Józsefné szül. Seemann Karolina. B BBMLBR POSZTÓ I Heckenast Gusztáv! zongora termei Budapest, Gizella-tér 2. Ibach - aongo • rák egyedüli képviselője, j Alapíttatott lg<6 HM VENDÉGLŐ a (a Nemzeti Szinház bérházában. ) É Esténkint Sováika Nándor ás TóbI .TZL ki a népszinhizi versenyen I-ső dijjaJ lett Idtüntetva hat&gveaaenyen. Ö Ni f r M Iá N • Alapíttatott 1860-ben. * Ca. éa Ur. udvari nálütó. 8EMLER j. paszté-karasktéái V.| isák-itsza és Béasl-ateza sarkéi, iegérkazatt a ayárl Idény kivált aagal ajdoatága kilialagas aj szlaaUaa ét nlatázatbaa, ualyak tarvéayllag védattak, (érti iltiay — és i«l kaaztflaSkrs. — Eredeti angol kocaitakarók, uti-plaidek éa hymalagakendök nagy választékban. Legnagyobb választék a kazal gyártmányokba!. Minták kívánatra küldetnek. — Minden pénteken kedvező maradík­eladás, mélyen leszállított árak mellett m ALAPÍTTATOTT 18BO. KOTSCHY ERICH első magyar mechanikai szőnyegporoló és megóvó ___________ Intézet , Hungária körút 94. Telefon 608. Safnyegmoaáa, jaritáa, agytolltíaztítáa éa bútor­ba raktározás. MANUMOLL1N." IN."! 99 , Kézfinomító folyadék, a kezet pár nap:alatt;hó- I fehérré éa biraonyaimlvi varázsolja. 1 üveg ára I 80 fillér. Naponta azétküldi: C ZETTLER GYULA gyógyazaréac I BUDAPEST—BUDAFOK. Kapható: Török József gyógyazertárábin, Király-utca 1«. éa az »Opera* gyógyszertárban J Andrássy-ut 2«. • Egyes szám ára fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom