MAGYAR SZÍNPAD 1906. május (9. évfolyam 119-149. sz.)

1906-05-01 / 119. szám

Rilenczedik évfolyam. Budapest, 1906. május 1. 119. szám. Szöveges és képes MAGYAR SZÍNPAD Színházi Napilap. AH. Kir. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Klrályszlnház, Népszínház és Várszínház hivatalos színlap^ Előfizetési Án Laptulajdonos és felelős szerkesztő : Szerkesztőség es kiadóhivatal : Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. MÁRKUS JÓZSEF Budapest, VI., Teréz-körut 3©o Telefon-szám : 46-21. M. RIR. OPERAHÁZ. I BECK VILMOS. Budapest, kedd, Eri bérlet 72. Yvonne de Treville 1906. május 1-én : Havi bérlet 18. k. a. vendégfelléptével : liAI^jVIÉ. Dalmű 3 felvonásban. Zenéjét szerzette: Deli­bes Leó. Szövegét irták: Gondinet és Gille. Forditotta : Ábrányi Emil. Személyek : Niakantha, száműzött indus főpap ... Beck Lakmé, leánya Yvonne de Treville m.r. Miss Ellen, a kormányzó leánya Ambrusné E. Berts M. N. Válent V. Miss Rosa, unokanővére Mistress Benston, társalgóné. Gérald, katonatiszt, Ellen vő­legénye Gábor Frédéric, katonatiszt, Gerald barátja Mihályi Mailika ) Nilakantha Payer M. Hadji j cselédjei Kiss dombén Hegedűs Chinai kereskedő Pichler Kouravar Ney B. Indusok, chinai-, kalmük-, perzsa kereskedők, kigyóbüvölők, bajaderek, indus papok, angol tengerészek, angol katonák stb. Történik Indiában, Előforduló tánczok: A II. felvonásban: a) Terána. Tánczolják Kran­ner R., Friedbauer G., Kasztner L. és az összes balletszemélyzet. — b) Rektah. Előadja Kranner R. — c) Persian. Tánczolja Kranner R. — d) Indiana. Tánczolják Kranner R., Friedbauer Kasztner L. és az összes balletszemélyzet. Vezényli: Kerner István, karmester. Kezdete 7 7s órakor, vége 10 órakor. Az JI. és II. felvonás közt 10 perez szünet HETI MOSOR: Szerda: Nincs előadás. CsfitOrtök: A kíváncsi nők. Tánczegyveleg. (Évi bér­let 73. Havi bérlet 1) Péntek; Nincs előadás, Szombat Lohengiin. (Évi bérlet 74. Havi bérlet 2.) Vasárnap: A szevlllai borbély. Yvonne de Treville vendégfelléptével. Szerelmi kaland (IV-ik kép) (Évi bérlet 75. Havi bérlet 3.) Felemelt helyárak. Szinház után a N«W-York kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet'körnt 15. Fordítások. Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávé. NEMZETI SZÍNHÁZ. JASZAI MARI. GABÁNYI ÁRPÁD. Budapest, kedd, 1906. május 1-én: Bérlet 85. Rendes helyárak. Egy jelentéktelen asszony. Szinmü négy felvonásban. Irta: Wilde Oszkár. Forditotta: Moly Tamás. Személyek : Lady Hunstanton ... Lady Caroline Pontefract ... Lady Stutfield Mrs. Allonby Miss Hester Worsley Mrs. Arbutnot ... Lord Klingworth ... Sir John Pontefract ... ... Lord Alfréd Rufford Mr. Kelwil, az alsóház tagja Helvey L. Rákosi Sz. Nagy I. Lánczy 1. Lenkei H. Jászai M. Gál Horváth J. Nádai B. Horváth Z. Dr. Daubeny, főesperes Gabányi Á. Gerald Arbuthnot... Odry Alice, szobaleány Demjén M. Francis, komornyik Abonyi Farguhar, inas.. Narczisz Történik az 1., 2. és 3-ik felvonás Lady Huns­tanton falusi kastélyában, a 4-ik felvonás Mrs. Arbuthnot házában, napjainkban. Kezdete 7 órakor, vége 10 után. An előadás megkezdésétől a felvonás végéig * nézőtérre vezető ajtők zárva maradnak, HETI MCSOR: Vasárnap d. u.: A Warne liás hölgy. Este: Mary Ann Hétfő: Közönyt közöny­nyel. Szerda: Mary Ann. Csütörtök: A jászol. Péntek: A boldogság fé­tyola és A pletyka (először.) Szombat: A boldogság fstyola és A pletyka *MMf»SilM*MMlMM9MeMlMiM0*6 Iginház után a Rcw-Yurk kávéházba megyünk Mégis csak legjobb a Fratelli Deisinger pörkölt kávéja. Első magyar — villamos erőre berendezett — kanoszergyár. ST0WASSER i. udvari hangszergyéres a m. kir. Zeneakadémia és színházak szállítója BUDAPEST, II., Lánczhid-utcza 5. sz. Ajánlja saját gyárában készült fafivé, rézfúvó, vuné- és ütőhangszargyéralt. A Rákóczi-tárogató feltalálója. irwvvwwwvrirü 1 o H N • 0 k « á m 8BMLER POSZTÓ flg Alsplttatott 1860-ben. é Ca. és kir. ndvsri ssállitó. 8EML.EB. psszfé-ksrssksdés V., Iséit-nfara és léssl-uisza sarkéi. Mngérkezett a nyári idény klvélé angol ujdomága különlsgas aj sziaakbsn és mintázatban, molyek törvényileg védettek, férfi öltöny — és nöl kosztümökre. — Nagy választék ttlwalaya piaidekben. Legnagyobb választék a hazai gyártmányokban. Minták kívánatra küldetnek. Minden pénteken kedvező maradék­eladás, mélyen leszállított árak mellett P © 9 N H © ALAPÍTTATOTT I85Q. Tinuljoiik világnyelveket a Berlitz-iskolában Erzsébet-kőrút 15. Fordítások. Splendid-buffet téli kuglizó • IV., Károlr-kBrat M. sx. alalU Splendid kfcvéhézban Tulajdonol: fyroler Jözsefné szül. Seemann Karolina. Heckenast Gusztáv zongora­termei Budapest, Uzella-tér 2. Ibach - zongo­rák egyedüli képviselőle. Alapíttatott 180 6 «V. D. .«..„Ju.r Saját készltmenyO ebédlódiván. garnitúrák DUlOrUQ Var. eg m atraczok tiszta és ió kivitelért kezes­árban'íeszerezhe'tíik. SchWaiTZ LÍDÓt ÓS teStVé^ K&rpitogmesternél, BudapMt, Hár«fa-u. 37. (Árjegyzék 00 fiU.) EPSTEIN-KOBRÄK czipőkiilönlBgessegek b^p-« VI.» Andrássy-ut 40 Telefon 26-67. 40. J Egyes szám éra tO fillér.

Next

/
Oldalképek
Tartalom