MAGYAR SZÍNPAD 1906. április (9. évfolyam 91-118. sz.)

1906-04-01 / 91. szám

Budapest, 1906. április 1. 91. szám. Szöveges és képes MAGYAR SZINRA Színházi Napilap. A B.IUr. Operaház, Nemzeti Szinház, Vígszínház, Magyar Színház, Királyszinbáz, Népszínház és Várszínház hivatalos sztatagifkl Előfizetési ár: Ntgyedóvre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos ós felelős szerkesztő MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztősig is kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 3S> 0 Telefon-szám > 46-21. M. KIR. OPERAHÁZ. Budapest, vasárnap, 1906. április 1-én: Évi bérlet 55. Havi bérlet 1. Uj betanulással: Roland mester. Dalmű 3 felvonásban (A harmadik felvonasban egy változással.) Szövegét és zenéjét irta: gróf Zichy Géza. Roland mester, mülövő — — Arányi Yvette, virágárusleány, később Roland neje — — — M. Szoyer I. Parbleuné, kötéltánczosnő — Szamosi E. Levelesol, akrobata, Roland segédje, Yvette apja— — Dalnoki V. Beauvieux, habitüé — — — Gábor Damoiseau, hadnagy — — Mihályi A czirkusz igazgatója. — — Kertész Ninon ) ... — — Payer M. Irma j t anczosno k - _ Varadi M. Colette — — — — — Zöldi T. Főlovászmester— — — — Venczel Passepartout, lovarnő — — Goldstein J. Amazon — — — — — Koos M. Fodrásznő — — — — Bekéné 1. Öltöztetőnő _ — — — Jakab né E. Lovarnők, clovnok, lovarok, istállómester, közönség, nép, istálló személyzet. Előforduló tánczok a 3-ik felvonás változásában I. Halászok táncza. Előadja: a tánczkar. II. Vénusz-keringő. Előadja: Balogh Szidi és a tánczkar. III. Amazonok-táncza: a) Intrada, b) Polka-moderato, c) Spanyol lépés, d) Keringő. Előadják: Kranner R., Kratochwill E., Kriszt R., Ludmányi M., Wind M., Anda J. IV. Clov­nok táncza. Előadják a táncznöveudékek. A tánczokat szerzette és betanította Guerra Miklós, a M. Kir. Opera balletmestere. Történik: Párisban, az 1-sö és 2-ik felvonás Círque Imperial öltözőiben, a 3-ik felvonás első része Champs Elisées, a változása a Cirque Imperial köröndjén és nézőterén. Idő jelenkor. Vezényli: Szikla Adolf karmester. Kezdete 7 órakor, vége 10 óra előtt. A II. felvonás után 10 perez szünet. HETI MOSOR: Hétfő: Nincs előadás. Kedd: (Évi bérlet 2. sz. Havi bérlet 16.) Szerda: Nincs előadás. Csütörtök: A hugonották Slezák Leo es. és kir. kamaraénekes vendégíelléptével Jótékonyczélu előadás a calabriai földrengés-károsultjai javára. (Rendkivüli bérletszünet IV. Felemelt helyarak) Péntek: A büvős vadász. Ifjúsági előadás. (Bérlet­. szünet 12. Mérsékelt helyárakkal.) Szombat: Manón. (Évi bérlet 57., havi bérlet 3.) Színház után a law-Y*rk kávéházba megyünk, r an aljunk világnyelveket & Berlitz-iskolábar. Erzsébet-körnt 16. Fordí tások . GARDONERIV1ERA Gyönyörű fekvésű Ä | 0 A Jk előkelő családi villa CldUU. Bővebbet: LÁNDORI VILMOS = Oki. építész, épitő vállalkozó. GARDONE-RIVIERA (1TAL1A). NEMZETI SZÍNHÁZ. Délután 2Vs órakor: 4 szentivánéji álom. Szinmü 5 felvonásban. Itta : Shakespeare Fordította : Arany János. P. MARKUS EMÍLIA. Budapest, vasárnap, 1906. [április 1-én : Bérletszünet 25. Rendes helyárak. Vénusz. Vígjáték 3 felvonásban. Irta: Rutkay György. Személyek Báró Karády Béla, szobrász — Kasznár Andor, iró — — Bántelky Ádáx, orsz. képviselő Iza, neje — — — — — Gáthy Erna— — — — Gombay Gábor, földbirtokos— Zsuzsi, a felesége — — Éviké, leányuk — — — Vigh Muki — — — — Purttofranco — — — — József, Karády komornyikja Történik Budapesten, az 1-ső és 3­:k felvonás Karády báró műtermében, a 2-ik felvonás Bán­ttelky képviselő lakásán. Idő: ma Kezdete 7V 2 órakor, vége 10-kor. HETI M0SOR: Hétfő: Bfzáncz, Kedd: A hol unatkoznak Szerda: A sira'omház­ban. Utána: Az ösztön. Dezső Császár Gál Lánczy I. P. Márkus E. Gabányi Á. Vizváriné D. Ligeti J. Rózsahegyi Naday F. Horváth J. CsüL d. u.: Az arany­ember. Este: A párbaj. Péntek: A jászol (1-ször.) Szombat: A jászol. Vasárnap d. u.: A nők barátja. Este: A jászol. Hétfő: Iskaiiot Személyek Theseus, Athenae ura — — Aegeus, Hermia atyja— — Lysanüer ) szerelmesek — Demetrius j Hermiába — Philestrat, ünnepélyrendező Theseusnál — — — — Vaczkor, ács— — — — Gyalu, asztalos— — — — Zuboly, takács — — — D dá?, fuvó foltozó — — — Orrondi, üstfoltozó — — Öíziövér, szabó — — — Hippolita. amazon királyné — Hermia, szerelmes Lysanderbe Helena, szerelmes Demetriusba Oberon, tündérkirály — — Titania, tündérkirályné— — Puck, vagy Robin pajtás — — 1-ső ) — — — 2-ik tündér — — — — 3-ik ) Babvirág } — — Pókháló Moly Mustármag) — — Pyranmus \ — — Thisfc e ( a közjáték u i a -ia l személyei.* Holdvilág \ * sf — Oroszlán ' — tündérek Gál Abonyi Horváth Császár Mészáros Pethes Kőri'smezei Gabányi Dezső Latabár Faludi Paulayné K. Gerő L Cs. Alszegi I. Nagy I.-; Török I. D. Ligeti J. Keczeri I. Payer M. Berts M Poor L. Papp E. a n. Iványi a n. Kelemen a. n Oroszlán Tündérek, manók, Theseus és Hippolita kísérői. Helyszín: Athenae és egy közeli erdőség. A darabban előforduló tánezot előadják az Orsz. Szinm. Akadémiai növendékei. Ai előad Is megkezdésétől a felvonás végéig * nézőtérré vezető ajtók lárva maradnak. bbbbbbí Síinház után a Sam-Yerk kávéházba megyünk. , Fannljunk világnyelveket aBerlitz-iskolában. Erzsébet-kőrút 16. Fordítások. Eliö maoyar — villamos erőre berendezett — langsierwár. STOWASSER J. udvari haugszergyáros a m. kir. Zeneakadémia és színházak szállítója BUPAPEST, II., Lánczhid-utcza 5. sz. Ajánlja saját gyárákan készült fatsvó, rézfúvó, voná- és ütöhangszergyiralt. A Rákóczi-tárogató feltalálója. KLOTILD" KÁVÉHÁZ IV., Véozl-uteza 38. (Irányl-nteza árkán.) Villanyos megállóhely I Villanyos megállóhely Ma és minden vasár- és ünnepnapon este a m. kir. I. HONYÉD zene nagy hangversenye. Kezdete 8Va érakor. KATONA GÉZA tulajdonos. m 8EMLBR POSZTÓ Alapíttatott 1860-ben. 6 Ca. és kir. udvari asállitó. 8EML.ER J. ptszfé-ksrusksdés V.. Saák-afcza ét Bétsl-utsza sarké*. Vjánlja legnjabb eredeti angol kelméit férfi öltöny, paietot s női kosztümökre Bilimért a legelőkelőbb ixlés, a dm vá­Issxték és az anyagok kiváló jó minősége. Nagy választék Hlmalaya plaldekben. Legnagyobb választék a hazai gyártmányokban. Minták kívánatra küldetnek. —— Minden pénteken kedvező maradék­eladás, mélyen leszállított árak mellett ALAPÍTTATOTT 18ÖO. I » * o a N H a m Kapható minden gyógy­szertárban s drogériában

Next

/
Oldalképek
Tartalom