MAGYAR SZÍNPAD 1906. március (9. évfolyam 60-90. sz.)

1906-03-01 / 60. szám

^nczedlk évfolyam. A Vígszínház és a Magyar Színház minden látogatója a „Magyar Színpad' e példányát a jegyszedőknél díjtalanul kapja Budapest, 1906. márczius 1. 60 szám. Szöveges és képes MAGYAR SZINRAD Színházi Napilap. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Királyszinház, Népszínház és Várszinház hivatalos színlap}* Előfizetési ár: "•Wídévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos ás felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF VÍGSZÍNHÁZ. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 38, Telefon-szám: 4S-21. «Z. VARSANYI IREN •xhpest, csütörtök, 1906 márczius 1 én: A veréb. 4 felvonásban. Irta: Artus Louis. Fordította: Martos Ferencz. Rendező Péchy Kálmán. Személyek: ournelle Claude ... íüvon rtinac jus«« Hegedűs Szerémy Tapolczay Sz. Varsányi I. rgot P. Gazsi M. nercier Balassa üi G. Kertész E. tó V.HaraszthyH. in Papp itivonné - Hunyady M. ss Maud Varga A. ette Murányi J. érése - Kovács G. írre - Salgó in Belinszky ipus — Szappanos írténik az I. felvonás Párisfcan, a II. felv. a riérán, a III. felv. ugyanott, Claude szalon­3>D, a IV. felv. Montreux ben, a Genfi-tó rtjíin, a »Beau Rivage« szálloda csarnokában. Kezdete 77a órakor, gjchix után a Kan-York kávéházba megyünk, snnljonk világnyelveket a Berlitz-iskolában. Erzsébet-körnt 15. Fordítások. HETI MŰSOR i gtek: Sherlock Holmes Vasárnap d. u.: Szent­'ujlandjal. bernátí barátok, -ombat: Baccarat Este: Sherlock Holmes kalandjai. ^tfit kávét, teát vegyünk Trateiii Deisinger­rtél, Ferencziek-tere 1., Andrássy-ui 9. Zálogczédnlát, SiaKÍÍKli K • F t * • «. laiiMit Királyul»« II. siáa Egyedüli m agyai* pensio :: AßßAZI A-ban :: Pensio Vietot*ia «« Kivánatira árajánlatot küld.«« LADÁNYI JÓZSEF IZZmCHI LIPOT-KÖRUT 17. | Hf c | Naponta friss tengeri halak, tiszta franczia és magyar konyha, bel- és kfillőldi berak. — Esténkint Teil Jene ti ss ß* — teljes zenekarával hangversenyez. Színház után az url közönség találkozó holyj Figyelmes kiszglgá- LADÁNYI JÓZSEF lásról gondoskodik ftüiijdono«. ­riTY kávéház Y., Szabadság-tér. A főváros látványossága. Ssinhdz után hidegvucsora. Halkülönlegeesdgsk, Tisztelettel KAISER MIKSA, kávés. MAGYAR SZÍNHÁZ. FERENCZY KAROLY. Budapest, csütörtök, 1903. márczius 1-én : A koldusgróf. Operett 3 felvonásban. Irta: Leon Viktor. Zenéjét szerzette: Aacher Leó. Foiditotta Mérei Adolf. Szereplők: Stephenson Tóbiás, rendőrtan í­csos Kitty, felesége Malona, leányuk Karinsky Bogumil gróf Blackwell Jimmy, a »New-Yorki Óráslap« szerkesztője_ Dick, rendőrbiztos Slippel Jessie, leánya Trunky \ koldusok Pennyman BUDAPESTIÜXLETEJ csak i sTE R ÉZKORUT 2. FÖLTÉTLEN SZABOTT ÁRAK ELISMERT LEGJOBB HARISNYÁK. Budapesten nincs fióküzlet. | inas rendőr I járókelő Iványi örley Berki L. Ferenczy B. Szabó Sajó Boross Kornai B. Erdei Giréth Tallián A Sólyom Csige Béres M. Sólyomné Sághy Takács Szabó Fekete Marosi Dóri Szabó Stoll Kaposi Makai Sajó Lakos V. koldusok. Tör­Crab 1-ső 2-ik 1-ső 2-ik 3-ik 4-ik 1-ső 2-ik 3-ik 4-ik 5 -ik A kis Karinsky gróf — Vendégek, rendőrök, közönség ténik napjainkban, New-Yorkban. Az l-ső fel­vonás a „Metropolitain Palace" előtt az utczán, b 2-ik felvonás másfél évvel később, a gróf lakásán, a 3-ik felvonás hat évvel később, New-York mellett, Stephenson nyaralójában. Kezdete V»8 órakor. Színház után a RtW-Y«rlr kávéházba megyünk. Tanuljunk világnyelveket a Berlitz-iskolábac. Erzsébet-körnt 15. Fordítások. HETI MŰSOR Péntek: A koldusgróf. Vasárnap d. u.: Bohém­Szombat: A koldusgróf. szerelem. Este: A koldusgróf fr Mit kávét, tsát vegyünk FratelU Deisinger­nél Ferencziek-tere, 1., Andrássy-ut9. Dr. Kovács kézpasztája által minden kéz bársonysimává és boiebérré lesz 3 nap alatt, ára 1 kor. 20 fillér. Mindenüti kapható, v. gyógytár VI., Gyár-n. 17. m

Next

/
Oldalképek
Tartalom