MAGYAR SZÍNPAD 1904. szeptember (7. évfolyam 242-271. sz.)

1904-09-01 / 242. szám

Hetedik évfolyam. Budapest, 1904. szeptember 6. Szöveges és képes 247. szám. Városligeti Nyári Szinház. M AGYA R SZÍNPAD Színházi Napilap. A M.Kir. Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház, Magyar Színház, Királyszinház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapja. Előfizetési ár: Negyedévre 5 korona. — Egy hóra 2 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-körut 38. Telefon-szám : 46-21. NEMZETI SZÍNHÁZ. CS. ALSZEGHY IRMA. GABANYI ARPAD. Budapest, csütörtök, 1904. szeptember 1-én : Bérlet 125. sz. Rendes helyárak. Hlmfy dalai. Vígjáték 3 felvonásban, egy előjátékkal. Bérezik Árpád. Az előjáték személyei: Irta: .isfaludy Sándor Szegedy Róza ... ... . Rosty Antal ... ... ... Jolán, leánya Bezerédy Kálmán ~ .... ... Takács József Skublics Imre ... Fehér György, pap ... . Horváth János Gaál József " Ágh Ferencz, gazdatiszt... Gábor \ . ... , ... . András Jobbágyok ___ Mihályfi Cs. Alszeghyl. Gál F. Dömjén R Pálffy Náday B. Szőke Mészáros Hetényi Faludi Gabányi Abonyi Iványi A darab személyei: Kisfaludy Sándor Kisfaludy Károly.. Özvegy Biró Józsefné született Szegedy Mari ... Szegedy Róza Mihályfi Dezső Rákosi Sz. Cs. Alszeghy Bay Annuska V. Molnár R. Rosty Antal Gál Bezerédy Kálmán ... Pálffy Jolán, neje ... ... ... ... F. Dömjén R. Takács József Náday B. Skublics Imre Szőke Fehér György, pap Mészáros Szalóky Péter — Rózsahegyi Horváth János Hetényi Gaál Jézsef Faludi Nagy Ptl ... Latabár Nagy Pálné Vizváriné Janka, leányuk ... ... Poór L. Bogyai Lászlóné Györgyné Stanczi, leánya Batizfalvi G. Ágh Ferencz, gazdatiszt Gabányi Vendégek. Jobbágyok. Történik: az előjáték Rostái Antal szőlőjében Badacsonyban, az első felvonás Szegediéknél Kámban, a második fel­vonás Bezerédy Kálmán nemes házában, a harmadik felvonás a badacsonyi hegyen. Az előjáték e 1795. A darab többi Jávvel később játszik. Kezdete 7Vs órakor. HETI MŰSOR : része öt M. RIR. OPERAHÁZ. A nyári szünet miatt Z A R V A. (3 Megnyílik: szeptember 15-ikén. Péntek : Sötétség. Vasárnap : A dolovai ná­Szombat: Pogány Gábor. bob leánya. Szinház után a New-York kávéházba megyünk. Zeneakadémiai előkészítő tanfolyam Vámos Gizella államilag képesített zenetanár zeneiskolájában VII., Erzsébet-körut 8. A beiratások az 1904—1905-iki tanévre folyamatban vannak s eszközölhetik naponta d. e. 8 órától d. u. 7-ig Beiratási dij 4 korona. Tandíj az énekre 200, a többi tanszak alsóbb osztá­lyaira 12", a felsőbbekre 100 korona évente. Tanszakok : ének, zongora, hegedű, gordonka, czimba­lom, zeneszerzés, zeneelmélet és karének. Virágkor József-tér és Fürdö-utcza sarok. Szinház után mindig friss vacsora. Társaságok részére külön termek száz személyig. Borok és sörök 10 palaczkonkint dijtalanul ház­hoz szá'Iittatnak. / Szép arcz! Fehér kéz!* .w elérhető a használata által. \ szétküidi Czettler Gyula gyógyszerész 1 ^ Budapest —Budafok. ^ ISKOLA~SSQ ÖLTÖNY Fedezzük szükségle­teinket hazánkban és tiszteljük a nemzeti produkeziót. •Sß Zongora pianinó harmónium csakis szolid gyártmá­nyú angol mechaniká­val, köztük Ehrbar & Schwehoffer a legol­— csóbb árak mellett — DEHMAL KAROLY Ä 3 IV., Károly -körút 20. lavitásjés hangolások szakszerű kivitele. — Olcsó űerletdij. ""ím iiai i •«•••• i ••••••••• i •• * * •• ••••••••• t« ••• • 1 í 1' " u " ZENE-CONSERVATORIUM-kM äSÄteSSS;' l irtSSaÄ Somogyi Mór, tanár zenetanár, zongoraművész igazgatósága alatt álló VII., Erzsébet-körut 44., I. em. miinii miimiu muiiHinmniü lim im IIIIIIIIIIII miiii Egyes szám ára ÍO fillér. ládok gyermekei látogatják. Fén . es taneredmények. HiiiiimiiiiiiiimHiiiiinitiinmiHmaimiiiiiiuinniwnmi; ti

Next

/
Oldalképek
Tartalom