MAGYAR SZÍNPAD 1903. június (6. évfolyam 150-170. sz.)

1903-06-01 / 150. szám

p M m i 1 , ißjjvmn m, wmivu uhui mig ^nr rwmrnmw ^mrmmiW^ff&'W^ e pé oanjöt a jegyszedőknél, kívánatra, dijtaianul kapja. Hatodik évfolyam Budapest, 1903. junius 1. 150. szám. SZÖVEGES ÉS KÉPES MAGYAR SZINPAÜ Sxlnhásl Napilap. A M. lOr Operaház, Nemzeti Színház, Vígszínház. Magyar Színház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapja m&űxetési Ár: It pwlém « 7 koron». — Egy bém 3 koron». Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VT., Teréz-körut 38. szám. PRAQY. KIfr. OPEHR. Budapest hétfő, 1903. junius 1-é Mésrékelt helyárak. Rendkívüli bérletszünetben. Iz Operaház ét Nemzeti Szinház nyugdíjintézetei javára. Bajazzók. Dráma 2 felvonásban. Szövegét és zenéjét irta: Leoncavallo R. Fordította : Radó Antal. Személyek : Nedda (a színpadon Colombina), komédiásné ... ... Canio (a színpadon Pagliaccio) a társaság feje ... Tonio, a bamba (a színpadon Taddeo), komédiás ... ... Beppe (a színpadon Arlecchino), komédiás ... ... Silvio, pór ... ... ... 1-ső | . ... ... ... ... 2-ik I P° r ... ... ... ... Szoyer I. Prevost Dalnoki V. Kiss B. Mihályi Ney B. Juhász flEjttZHTI SZIflHAZ Budapest, hétfő, 1903. junius 1-én: Nero anyja. Tragédia 5 felvonásban. Irta: Tardos Viktor. SZOYER ILONA A darab Calabriában történik Montalto mellett. Nagyboldogasszony napján. Idő: jelenkor, 1865 és" 1870 között. Vezényli Benkő Henrik, karmester. 15 perez szünet. Utána: Miivé szfur lang. Személyek: Agrippina, Claudius császár öz­vegye ... ... Nero, fia Britannicus Seneca ... ... Burrus Pallas ... ... ... ... ... Narcissus ... ... Oiho ­Polyphem Annicetes Vitellius... Octavia, Nero neje Poppea, Otho neje ... Acte — — — — — Jósnő — Locusta Lueilla Valeria Agrippina hölgyei Tréfás ballet egy felv. (két képben) Szövegét irta és koreográfiáját készítette: Guerra Miklós. Zenéjét szerzette : Skofitz Ferencz Személyek: Etoilette, első klasszikus magán­tárezosnő ... Emilia, jellemtánc^osnő Rosaura, Emilia anya .... ... Brillantine Gloriette tánezosnők Schmidek G. Koós M Sz. Ferenczi P. Kranner R. Fuchs R. Brisson, színházi ügynök Arcoleo, első magántánezos Venturelli, balletmester Lysandre, Brisson irnoka Tik-tik, excentrikus tánezosnő Felügyelonő ... ... Smeraldi Brada Pini Zolnai Nirschy E. Monori T. Előforduló tánezok: Polyxena, tánezosnő ... Páris, szinész 1-ső Senator összeesküvő Az I. képben. 1. AcDgio : Schmidek G., Brada és a tánczkar 16 tagja. — 2. Változatok: előadja Brada. 3- Pas des hűit, keringő, tánczolják: Kranner I., Kranner R., Fuchs R., Kiss H., Friedbauer G., Reiter, Langer K., Kasztner L — 4. Változatok : előadja Schmidek G. — 5. Nagy galopp, tánczolják Schmidek G., Bmda és a tánczkar 16 tagja. — 6 Orosz táncz ; tánczolja Koós M. — 7. Tableau finale : Pini és az összes tánczkar. II. képben. 1. Pas orientál: Fuchs R, Vitkovszki., Kranner I., Kasztner L, Friedbauer G, Reiter E., Schlesinger G., Langer K., Balogh E. és Brada. — 2. Danse excentrique : Brada (Tok-tok), és Nirscy E. (tik-tik). — 3. Spanyol tánc: Schmidek. — 4. La merveilleuse (keringő, mazur és galopp) előadják: Kranner R., Smeraldi és Zolnai. — 5. Gancan finale: tánczolják Schmidek G., Fuchs G., Kranner R., Koós M., Ferenczi P., Brada, Smeraldi, Zolnai és az összes táncz­személyzet. Vezényli Szikla Adolf karmester. Kezdete 7 V2 órakor, vége 10 órakor. 4 dalntü szövegmagyarázata lapunk 6. oldalán található. Kati miisor: Kedden, junius 3-án: k Rajna kincse — Csütörtökön, junius 4-én: k walkiir. — Szom­baton, junius 6 án: Siegfried. Dippel A. ur vendégfelléptével. Kedden, junius 9-én: Istenek alkonya. Dippel A. ur vendégfelléptével. 2-ik 3 ik 4-ik 1-ső 2-ik 1-ső 1 2-ik ] követ 3-ik ) Egy katona 1-ső i 2-ik I Egy flu 1-ső 2 ik halász szolga Jászai M. Beregi Dezső Gál Seacsvay Gyenes Egressy Horváth Pethes Pálffy Molnár Paulayné Hegyesi M. V. Molnár R. Györgyné Fái Sz. Boér H. Meszlényi A. Keczeri I. Mihályfi Bakó Mészáros Latabár B fidizsár \lagyari Náday B. Faludi Narczisz Kőrösmezei Hetényi Gabányi Gabányi Gálosi Paulay 'S tőke I. Senatorok. Urak. Tisztek. Katonák. Polgárok. Nők. Tánezosnők. Zenészek örmény követség. Szolgák. Szolganők. Összeesküvők. Történik Rómában, Kezdete 7 órakor, vége Vall előtt A darab szövegmagyarázata lapunk 7 olda­lát található Hell miisor: Keid: &i ember tragédiája — Szerda: k titok. — Csütörtök: k VÖrÖS talár. (Tóvölgyi Margit vendégfelléptével.) — Péntek: Stuart Mária {Tóvölgyi Margit vendégfelléptével.) — Szombat: Nero anyja — Vasárnap d. u.: k vasgyáros. Este: k titok — Hétfő: Othello Szinhá: után a New-York kávéházba megyünk Szinház után a New-York-kávéházba megyünk. 3 modern kényelemmel berendezett száUoda, kitűnő ivóvízzel, villanyvilágítással. = Nagy kiterjedésű park és fenyve?,. == Bársonysima fürdőtalaj. Pompás idegedző hullámverés. Vendéglő és kávéház házi kezelésben. Étkezés pensionban napi 5—7 kor. SIOFOK Balatonfürdő, déli vasnti állomás. Posta, távírda, telefon. Budapesti iroda V., Árpád-n. 11. Felvüágositást nyújt az »Idegenforgalmi éa uta ási vál­lalat r. t.c Budapest, V., Vigadó-ter és Cook-czég vala­mennyi európai és tengerentúli irodája. Megnyitás junius hó 10-ön. Szobaárak juniusban 40°/ 0-al mérsékeltek. Térzene a m. kir. V. honvédkerület zenekara által Vadászat, halászat, yacht-sport. Lóverseny, kerékpározás, tennis Ingyen példány. ^SS

Next

/
Oldalképek
Tartalom