MAGYAR SZÍNPAD 1903. április (6. évfolyam 92-118. sz.)

1903-04-02 / 92. szám

A M. Kir. Operahá z, Nemzeti Szính áz és a Várszínhá z minden látogatója a „Mag f / ar Színpad, e példányát a jegyszedőknél, kívánatra, díjtalanul kapja. Hatodik évfolyam. Budapest, 1ÍMI3. április 2. 92. szám. SZÖVEGES ÉS KÉPES MAGYAR Maháil Napilap. A M. Klr. Operaház. Nemzeti Sztoház, Wgsztnház. Magyar Színház, Népszínház és Várszínház hivatalos szinlapft El&ünetési ár: Negyed érre 7 koron*. — Egy bér* 8 korona. Laptulajdonos és felelős szerkesztő: MÁRKUS JÓZSEF. Szerkesztőség és kiadóhivatal: Budapest, VI., Teréz-iörut szám. BERTS MIMI. ALSZEGHY KÁLMÁN, a »Magyar Királyi Opera« főrendezője. HEGYESI MARI. IWflGY. KIR OPEHA. Évi 1 érlet 49. sz. Budapest, csütörtök, iy03. április 2-á Havi bérlet 1. sz. stoll Gizella k. a. vendégfelléptével: Lohengrin. NEMZETI SZÍNHÁZ. Budapest, csütörtök, 1903. április 2-án: Lady Windermere legyezője. Regényes opera 3 felvonásban. ' Szövegét és zenéjét irta: Wagner ! Szi n™ 4 felvonásban. Irta: Wilde Oszkár Fordította: Moly Tamás Richard. Fordították : Böhm G. és Ormay F. Személyek : I. Henrik (madarász), Németország királya Lohengrin Brabanti Elsa _ ... Gottfried herczeg, fivére Telramund Fridrik, brabanti gróf ... ... Ort rud, felesége A király hirdetője _ 1. 9 3" J. lovag — — — — 1. V ............ ... 2, 3. &. 6. 7. 3. apród" Szendrői Bochnicsek Stoll G. m v. Balogh E. Mihályi Berts M. Várady S. Dalnoki B. Kiss Szemere Kárpát Alszeghyné F. Szalay KI. G. Rózsa L. Kolozsvári E. Baloghné H. Riese S. Kopp L. Herczegné G. Tör­Személyek : Lord Windermere — — — — — — — Lady Windermere, neje — — — — — — Berwick herczegné — — — — — — — Lady Agatha Carliste, leánjfe - .— — — — — Lady Plymdale — — — — — — — Lady Jedburgh — — — — • — — — — Lady Stutfield — — — — — — — — Mrs Cowper-Cowpsr — — — — — — — Mrs Erlyune — — — — — — — — Lord Augustus Lorton, a herczegné bátyja — — Lord Darlington — — — — — — — — Mr Dumby — — — — — — — — — Mr Cecil Graham — — — — — — — Mr Hopper — — — — — — — Vendégek. Történik Londonban , az 1-ső, 2-ik és 4-ik Windermerenál, a 3-ik felvonás Lord Darlingtonnál. Mihályfi Hegyesi M. Helvey L. Paulay Erzsi Szacsvayné Paulayné Meszlényi A. Tuboly KI. Jászai M. Gál Császár Horváth Dezső Náday B. A 2-ik felvonás bútorait Lingel Károly és fiai czég szállította. Kezdete 7 órakor, vége 3M0 után. A darab szövegmagyarázata lapunk 7 oldalán található. Szász és brabanti nemesek, hölgyek, apródok, harezosok, nép. ténet hely: Antwerpen. Idő; X. század. Vezényli; Kerner István, karmester. 'Kezdete 7 órakor, vége 1OV2 órakor. Az I. és II. felvonás után 10 perez szünet. T dalnüi wzövegmagyarázata lapunk (5. oldalán található. Htti miitor: Péntek: Nincs előadás. — Szombat: Don Juan — Vasárnap: Észak csillaga _ -L. -­SzinT- rtér aüeW-York kávéházba megyünk. Heti műsor: Péntek: A regényesek (Először.) — Szombat: A regényesek. Vasárnap d. u.: A vasgyáros. Este: A regényesek. •zinház titán e T3W-Yorfe kávéházba megvflnk. n 1111111111 mii i itt 1 itti 111111 iiitiiiti 11111111111111111 liittni 111 inni 11111 mii mii 1111 ni! mii Egy forintért E készül egy darab legszebb kivitelű ÍQakart fénykép. = I — Különleges ?gek gyermek-felvételekben — | = HABEáFELD K. elsőrangú fényképészeti műterme, E I Budapest, Eskn-ut 6 Kigyó-utca 5. sz. (Klotild- | = palota). A kirakatok megtekintését ligyelembe aján- E E lom a n. é. közönségnek. E 'MMIIMI III II III III III IMI IMI IMI IMI IMII IMII IMI II III II IMI II IMI IMII II II IIMM IMI MIMIM llr. 5 z^KesföVárcsi ?aVillon kávéházi és vendéglői helyiségei a Városligetben. (Budapest iegkellemest bb tavaszi üdü ö és szórakozási helye!) os Megnyíltak:, mm Minden ap honv dzenelia . Legújabb és legnagyobb választék Kői harisnyák, Gyermek lábtyük (Sockerl) és Flor ujja­sokban Kovács Vilctor nál, Nagybani főraktár : VII, Király-utcza 15. Fiókraktár: VI.. Aiidrassy-ut 18. szám G}ár: Erzséhetfalviin, Csányi-utcza. Ingyen példány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom