Détshy Mihály nyolcvanadik születésnapjára tanulmányok (Művészettörténet - műemlékvédelem 11. Országos Műemlékvédelmi Hivatal, 2002)

G. Lászay Judit: Egy palota, két tervrajz. Adalékok a Festetics-palota, Budapest VIII. Pollack Mihály tér 10. építéstörténetéhez

1. kép. Józsefvárosban 5 pacsirta és József utcza sarkán 946 sz. és 947 sz. a. lévő Ybl Miklós és Wachselmann Ignác térképe. 1862. (BFL XV. 226 P. J./43.) képeken egymáshoz hasonló elrendezésű, a saroktelek utcák felőli határára emelt „L" alakú beépítést láthatunk." Az 1837-es Vasquez-féle térképen már feltűnik a Nemzeti Múzeum, amit akkor kezdtek építeni, kertjében, telkünkkel szemben, lo­varda működött. Az első telekátírási dokumentum 1833. november 12-én kelt. 12 Eszerint a józsef­városi Stadt Gut Gasse" 823-as számú 447 négyszögöles telket, amely 1786. augusz­tus 18-a óta tulajdonukban volt, Szűts András özvegye, született Bálás Mária 4550 forintért eladta Tóth Prónai Prónay Sándornak. Tehát az üres telekre Szűtsék épí­tették az első házat. A nagy árvíz épületkárait feltüntető 1838-as térképről kiderül, hogy noha a környéken és magában a tömbben is sok épület elpusztult, a Prónay­ház megmaradt. Ebből arra következtethetünk, hogy jobb minőségű volt, szilárd anyagból épült." 1840. szeptember 17-én örökösödés jogcímén Tóth Prónay b. Prónay Albert' 1 nevére írták az 1833-ban Prónay Sándor nevére írt 941 (telkünk száma) és 942. szám alatt fekvő házakat, ugyancsak nevére az árverés utján meg­szerzett 943. számú házat, amely 1792 óta Fux Lukács tulajdonában volt."' 1860. október 30-án új tulajdonost, özv. Kern Józsefnél jegyezték be az ingatlan tulajdo­nába, 17 majd 1862. február 19-én 10.500 forintért gróf Festetics György vásárolta meg az ingatlant. IK A telekre felépítendő palota építési engedélyi kérelmét Ybl Miklóssal együtt, rövid időn belül, 1862. május 29-én benyújtották.''' Festetics 1867-ben megvásárolta az Öt Pacsirta utcában lévő, 942. számú, szom­szédos telek nagy részét, mely a Nemzeti Lovardához tartozott s azon díszkertet alakítottak ki. Az 1862-ben készült Ybl-Wachselmann-féle térképen-'" - amely a mai Pollack tér - Bródy Sándor utca - Szentkirályi utca - Reviczky utca által hatá­rolt terület helyszínrajza méretadatokkal, telekszámozással és térkimutatással -, jól látható, hogy a Bródy Sándor utca esetében egy új utcavonalhoz igazodott Ybl, s egy a korábbinál szélesebb, pontosan 6 bécsi öl széles utca alakult ki. ( 1. kép) A mö-

Next

/
Oldalképek
Tartalom