Dr. Balázs Dénes szerk.: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 8. (Magyar Földrajzi Múzeum; Érd, 1990)

ÉRTEKEZÉSEK - Dr. Kubassek János: Sáska László tudományos munkássága Afrikában

Földrajzi Múzeumi Tanulmányok, 8. szám, 1990. p. 15—20., Érd SÁSKA LASZLO TUDOMÁNYOS MUNKÁSSÁGA AFRIKÁBAN Dr. Kubassek János ÖSSZEFOGLALÁS Sáska László orvos és természetbúvár feleségével közel fél évszázadot töltött Afrikában. Diákkorában nagy hatással volt rá Szilády Zoltán, a nagyenyedi Bethlen Kollégium természetrajztanára. Sáska László 1933— 1937 között Abesszíniában a császári család orvosaként dolgozott, és közben beutazta az ország déli tartomá­nyait, ahol két róla elnevezett rovart (Oxus Sáskai, Fiona angulata var. Sáskai) és egy az ö nevét viselő növényt ( AmorphopoIlus abessinicus Sascai) fedezett fel. 1937-ben Tanganyikába költözött, és több gyűjtőszafárit tett Afrika szívében. Számos orchideafaj első kelet-afrikai leírása, illetve felfedezése fűződik a nevéhez. Több cikket publikált a botanika és a zoológia tárgykörében. Nagy sikert aratott Életem Afrika című könyve. Özvegye, Mojzsis Mária a Magyar Földrajzi Múzeumnak adományozta férje tudományos hagyatékát. Afrika magyar természettudományi kutatói közül senki sem töltött olyan hosszú időt a fekete konti­nensen, mint Sáska László. Közel fél évszázadot - életének legtermékenyebb esztendőit — élte le Északkelet- és Kelet-Afrikában, ahol orvosként dolgozott. Sokrétű gyógyító munkája mellett számos úttörő jellegű vadász- és gyűjtőszafárit tett Abesszíniában, Szomáliában, Kenyában, Ugandában, Kongóban és Tanganyikában. Több svéd, angol, amerikai és belgiumi múzeum számára küldött természettudo­mányi, főleg növény-, rovar- és kisemlősgyűjte­ményt, de a hazai intézményekről sem feledkezett meg. Otthoni támogatás, bőkezű mecénások nélkül, saját anyagi eszközeire támaszkodva dolgozott. Számos általa felfedezett orchidea-faj és rovar, vala­mint termékeny szakirodalmi munkássága örökítik meg emlékét. Özvegye, Mojzsis Mária 1988-ban a Magyar Földrajzi Múzeumnak adományozta férje tudomá­nyos hagyatékát. A csaknem egy mázsa súlyú ajándékot a Magyar Tudományos Afrika-Expedí­ció, illetve a Külügyminisztérium futárpostája jut­tatta haza. Sáska László születésének 100. évfordulóján megtisztelő kötelességünk feleleveníteni a tudós orvos életpályájának legfontosabb mérföldköveit, mivel tevékenysége szinte teljesen feledésbe merült. Nehezen érthető, hogy személyéről még a Magyar Életrajzi Lexikon szerkesztői is megfeledkeztek, bár újabb keletű újságcikkek, sőt TV-riport is beszá­molt eredményeiről. Sáska László 1972-ben

Next

/
Oldalképek
Tartalom