Dr. Balázs Dénes szerk.: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 2. (Magyar földrajzi gyűjtemény; Érd, 1986)

KISEBB KÖZLEMÉNYEK - Érd térképe 1783-ból (Harmat B.)

egyszóval a művelési ágakat, számmal jelzetten kiemelve az urasági (majorsági) kezelés alatt álló földeket, legelőket stb. A domborzat ábrázolása csíkozással történt. A községek és a már benépesülő Diósd puszta belterülete aprólékosan kidolgozott; az utcahálózat jól felismerhető, mégha a feltüntetett épületek száma és elhelyezkedése esetleg nem is tel­jesen hűen tükrözi a valóságot. A hajdani urasági kastély számmal is meg van jelölve. A külterületen is gondosan ki vannak rajzolva az utak, istállók, aklok, mező- és erdőőrlakok, malmok (a dunai hajómalmok is). A Benta-patak völgye ott, ahol a Ráckeresztúrra, illetve a Martonvásárra vezető út keresztezte, egy malom vízszükségletének bizto­sítására gáttal volt elzárva. Az útszéli keresztek (egyik egy ortodox templom romjainál Berke pusztán), kutak, magányos fák, a „Kutyavár" nevű rom és a százhalombattai határ mentén levő, az utóbbi helység nevét adó őskori sírhalmok is fel vannak tüntetve. Mindehhez számmagyarázat is tartozik, amelyben az akkori lakosság anyanyelvé­nek megfelelően szerb helynevek, szavak is olvas­hatók. Köszönjük dr. Patay Pálné osztályvezető tájékoz­tatását, amelyhez csupán annyit kívánunk hozzá­tenni, hogy Berke megegyezik az Érden Berkipuszta néven ismert településrésszel, amely mára már a térképen jelöltnél jóval kisebb (a Tárnok felé eső) részre korlátozódik. Ilyen nevű falu már a közép­korban is létezett Érd mellett, s e században csatol­ták Tárnokhoz. A szó eredete a bokros, ligetes puszta (berek) származéka. A helyi múltban talál­kozunk a Berki családnévvel is. Harmat Béla AZ ÉRDLIGETI SZIDÓNIA-BARLANG KUTATÁSTÖRTÉNETE Érd város egyik érdekes természeti képződménye az érdligeti Szidónia-völgy keleti oldalában talál­ható. A szűk, jobbára csak kúszva járható üreg­rendszer OZORAY (1962) szerint tortonai korú lajtamészkőben keletkezett, a szerkezeti hasadékok kibővítésében szerepet játszott a felszínről beömlő csapadékvíz kémiai oldó hatása. A barlang kb. 175 méter tengerszint feletti magasságban fekszik, a völgy talpához viszonyítva 20 méter magasan. Bejárati folyosóját mesterségesen tágították. A bar­lang nyílása közelében a sziklafalban kaptárfülkék láthatók.

Next

/
Oldalképek
Tartalom