Dr. Balázs Dénes szerk.: Földrajzi Múzeumi Tanulmányok 1. (Magyar földrajzi gyűjtemény; Érd, 1985)

ÉRTEKEZÉSEK - Dr. Szabó József: Gondolatok Hunfalvy János életművéről

nyek és a legjelentősebb művek viszont elég széles hetne elhelyezni, nézetem szerint egyebek között körben ismertek. Meg kell elégednünk ezért né- főleg két körülmény nehezítette: eleinte (életében és hány olyan gondolat felvetésével, amelyek a ma már halála után egy ideig) a feltétlen, versenytárs nélküli keveset emlegetett, de azért még létező „Hunfalvy- tekintély, később pedig mindinkább a nagy elődök­kérdés" megválaszolásához segíthetnek. nek kijáró tisztelet. Az a fajta tisztelet, amelynek ápolásával voltaképpen egy tudomány önmagát is A „Hunfalvy-kérdés" erősíti, amelyből tartást igyekszik meriteni. így ért­Hunfalvy életművének objektív megítélését, hető- h °gy a Hunfalvy-méltatások zömének hang­amelynek segítségével azt a magyar (és az európai) vétele többnyire az életmű külsődleges jegyeinek az geográfia fő fejlődési vonalába megnyugtatóan le- előtérbe állítása irányába tolódott el. Kétségtelen, A Hundsdorfer testvérek névmagyarosítási kérelme. Érdemes megfigyelni, hogy a „Hunfalvi" nevet kérték — de „Hunfalvy" alakban használták

Next

/
Oldalképek
Tartalom