Hadobás Sándor szerk.: Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Közleményei 1. (Rudabánya, 2004)

Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum Közleményei I. kötetének munkatársai: dr. Baksa Csaba oki. geológus, ügyvezető igazgató, Budapest Hadobás Sándor múzeumigazgató, Érc- és Ásványbányászati Múzeum, Rudabánya dr. Hála József etnográfus, egyetemi adjunktus, ELTE Tárgyi Nép­rajzi Tanszék - tudományos főmunkatárs, Magyar Állami Földtani Intézet, Budapest dr. Landgraf Ildikó etnográfus, Magyar Tudományos Akadémia Néprajzi Kutatóintézete, Budapest L. Juhász Ilona etnológus, Fórum Társadalomtudományi Intézet Etnológiai Központja, Komárom, Szlovákia Pálfy Gábor oki. bányamérnök, nyug. főmérnök, Budapest Szabó György régész, Magyar Nemzeti Múzeum, Budapest (1956) Tóth Almos oki. geológus, Magyar Geológiai Szolgálat Budapesti Területi Hivatala, Budapest Viktor Gyula Istvánffy-díjas néprajzkutató, Rudabánya Szerkesztette: HADOBÁS SÁNDOR A borítón: Részlet a volt rudabányai külszíni vasércbányából. (Kovácsné Fendrik Zsuzsa felvétele. Az Érc- és Ásványbányászati Múzeum fotótárából.) ISSN 1785-4946 Felelős kiadó: Hadobás Sándor múzeumigazgató. K - B Aktív Nyomda, Miskolc. Felelős vezető: Kása Béla. Példányszám: 300.

Next

/
Oldalképek
Tartalom