Hadobás Sándor szerk.: Bányászattörténeti Közlemények 5. (Rudabánya, 2008)

Évforduló - Megkésett emlékezés dr. Lux Gyulára. (Hadobás Sándor)

nerek sajátos szókincsét. (Előtte 1909-ben az ugyancsak dobsinai származású Mráz Gusztáv, utána pedig 1980-ban az eperjesi egye­tem tanára, Juraj Valiska publikált hasonló munkát.) Az adatok gyűjtését Lux valószínűleg évtizedeken keresztül folytatta, s még a dobsinai németség tragikus szétszóródása, felmorzsolódása előtti időszakban készülhetett el a szótár törzsanyaga. A második világ­háború után már nemigen volt lehetősége a kutató- és gyűjtőmun­kára. Az 1950-es évek első felében végezhette el a sajtó alá rende­zés időigényes feladatát. Lux Gyula az 1920-as években. Hogy az utóbbi két könyv kézirata miként jutott külföldre, nem tudjuk - erre feltehetően már csak a szerző 1957-ben bekövetke­zett halála után, családtagjai vagy a német nyelvvel foglalkozó szakemberek révén kerülhetett sor. Ennek köszönhető, hogy Lux Gyula neve és értékes munkássága örökre ismertté vált a külföldi szakmai körökben. Ne feledkezzünk meg róla itthon sem!

Next

/
Oldalképek
Tartalom