Hadobás Sándor szerk.: Bányászattörténeti Közlemények 5. (Rudabánya, 2008)

Évforduló - Megkésett emlékezés dr. Lux Gyulára. (Hadobás Sándor)

Lux Gyula fontosabb munkái Könyvek A német nyelvtanítás módszere. Bp. 1923. (Polgáriskolai módszertanok I.) A modern nyelvek tanulása és tanítása. Miskolc, 1925. Klein, Ludwig és Szelényi. A nyelv. Nyelvlélektani tanulmány. Bp. [1927.] Athenaeum, 134 old. Modern nyelvoktatás. Előszó: Koszó János. Bp. 1932. Királyi Magyar Egyetemi Nyomda, 172 old. Nyelvi adatok a délszepesi és dobsinai német nép településtörténetéhez. Bp. 1938. 110 old. Dobschau. Eine deutsche Sprachinsel im Karpatenraum. München, 1959. Südostdeutsche Kulturwerk, VIII, 166 old. 12 tábla. Wörterbuch der Mundart von Dobschau (Zips). Marburg, 1961. Elwert, 206 old. 2 térkép. (Deutsche Dialektographie 52.) Tanulmányok Dobsina településviszonyai. = Föld és Ember, 2. évf. 1921. 129-137. old. Téves adatok Dobsina településtörténetéről. = Egyetemes Philologiai Közlöny, 1933. 7-8. sz. 165-170. old. Dobsina településének és birtoklásának története. = Turul 48. évf. 1934. 3-4. sz. Dobsina város népességi statisztikája. = Magyar Statisztikai Szemle, 13. évf. 1935. 12. sz. 1055-1079. old. Siedlungsgeschichte und Rechtsverhaltnisse der Stadt Dobschau-Dob­sina. = Ungarisches Jahrbücher, 1935. 259-295. old. Westdeutsch-ostmitteldeutsch-bairische Volkstumsmischung in Dob­scha-Dobsina. = Zeitschrift für Mundartforschung (Teuthonista). 12. évf. 1936. 149-169. old. Das Zunstleben in Dobscha. = Südostdeutsches Archiv, München, 1958. 40-46. old. Kulturströmungen in der Zips im Spiegel des Wortschatzes. = Südost­deutsches Archiv, München, 1963. 97-123. old.

Next

/
Oldalképek
Tartalom