Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1957-1958

Arany és gyémánt jubileumi oklevelek ........... 37,63,00 Álianuó 3izottságOK megerősité e.......................66 A djunktusi állás k átminősítése uoeensi állássá....... 67 Április 4. megünneplése............................... 169 A lmanach kiadására javaslat........................... 194 A lmanach és lanrena Gzerkesztő bizottság javaslata... 21b Akadémiai beruházási keret ........................... 197 " B * baksa József oh. fegyelmi határozata................. 23 I . Belklinika enaokrinologiai osztály létesítése.... 45 B izalmas, fontos munkakörök betöltése..........84,119,160 B őrklinika újjáépítésének megtárgyalása.............. 96 J r.Benaer György tanársegéd kitüntetése............... 118 B alázs István laboráns " .............. 118 B agi Imréné műtősnő " .............. 118 B írósági Ítéletek megküld.éraekeit szerveknek........ 120 II. sz.Belklinika tanszékvezetői állásának betöltése.. 168 Jr.Báraos Vilmos tanárs. miniszteri uicsérete........ 207 .UrpBakay bnure tanársegeu " " ........ 207 " G " ur.Glauaer Ott- e gyetemi tanári kinevezése.......... ö3 » D " Dr.Doleschali i’rigyes miniszter kitüntetése.......... 21 J emonstratori üijezas módosítása...................... 2/ Diákotthonokban tartott miniszteri vizsgáiétrcl jel.. 35 néhai dr. Dabis László síremléke............-......... 36 D ocensi átminősítésekre javaslat...........-.......42, bt D iákotthon házirendjére javaslat...........-......... 52 D oktori cim és oklevél adományozásának szc.bízása.. . 5o, o5,91 Dr.Jonáth Tibor docensi kinevezése..................... o4 Diákkönyvtár de szere anyagi támogatás................. ob D lbZ vagyonának KISZ részére történő átadása..........119 D iákotthonba felvehető halig.létszám megállaoitása....220 Diákotthon részere takarok ajándékozása................165 H A It

Next

/
Oldalképek
Tartalom