Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1953-1954

' V-frfGvIá Aranydiploma kiadása gyógyszerészek számára . . J . . . . 2 Államvizsga lebonyolitása ........ ..................... A spiránsok dicsérete oktatási munkáért . .............. 5 A djunktusi kinevezések Tanács elé terjesztése .......... 5 A djunktusi előterjesztések , . . 5, 74, 144, 162, 182, 183 Aspiránsképzés kérdése /Tolnai/ stb.................. 15, 26 A spirantura pályázat 1954 évre. ............................52 dr.A ros Béla évfolyamfőnök dékáni dicsérete . .......... 54 Á llamvizsgabizottságok tagjai ........................... 137 Ápolónőképző tanfolyam tapasztalatai ........... 179 I* g n Bölcsházi György Eü.kiváló dolgozója kitüntetés ........ 2 dr .Bálint Péter egy.tan.felment Ideol.Okt.Biz.elnöki tiszt­sége alól ........ ................................. 5 Biokémiai tanszék betöltése .............................. 21 dr.Boros Sándor docensi pályázata ....................... 123 Bélyegsorozatra javaslat orvostudomány kiválóságairól • . 138 Borbély Zsigmond szakmunkás miniszteri dicsérete .... 165 Bedi Józsefné oszt.vez ápolónő " " .... 165 Dr.Balogh Károly egy.tanár üdvözlése 10 éves egyetemi ta­nári működése alkalmából .................... ..... 167 B érfegyelem megszilárdítása ... ..................... 183 Az 1953/54 tanévi tanácsülési .jegyzőkönyvek tárgymutatója. H Q ff Csöge István műtős kitüntetése Munka Érdeméremmel .... 25 tt D tt Dékáni teendőkkel való megbizás 1953/54 tanévre ........ 2 D ékánhelyettesi megbízások " " ........ 2 Da bis László dr.dékánhelyettes megbízatása gazdasági ügyek ellenőrzésével......................................... . 74 D ékáni értekezlet /minisztériumban/ anyagának megvitatása 127. Dékán személyére javaslattétel...........................163/v Dékánhelyettesek személyére javaslattétel • .............168^ t t E it Egészségügy kiváló dolgozója kitüntetés adományozása ... .2 Egészségügyi Szervezési tanszék elhelyezése Orvosok Házában 25 ETT feladatkörének és szervezetének módosítása .......... 92 E gyetemi tanárok jubileumi jutalmazása .............. . . 112 E ü.Minisztérium fogadási ideje ........................... 113 Egészségügyi dolgozók fizetécrendezéséről szóló rendelet.. 139 ETT szervezetéről szóld rendelet végrehajtása .......... 183 4 a

Next

/
Oldalképek
Tartalom