Budapesti Orvostudományi Egyetem - tanácsülések, 1953-1954

и y » Felsőoktatás kiváló dolgozója kitüntetés adományozása . . 1 Fertőző betegségek c.kollégium külön előadásával dr.Haynal Imre egyetemi tanár megbizása . . ............ 3 Fe nyvessy Béla nyug.egy.tan.kitűntétése, halála .... 4, 74 Felvételről jelentés................ 10 Fo gorvosi szakosítás bevezetése a VI.éven .............. 26 Fe rtőző betegségek megelőzéséről szóló rendelet ........ 71 d r.Fáry Béla orvos részére aranydiploma kiál .itása .... 75 Fót község patronálása.................... 108 F elsőoktatási jutalmazás alá tartozó kulcsszámok meghat...113 Felszabadulásunk 9-ik évfordulójának megünneplése .... 122 Fegyelmi intézkedés igazolatlan hiányzások miatt .........145 F elvételekkel kapcsolatos bizottsági javaslat .... 164,166 "Főiskolai Sport" c.lap megjelenése.......................162 " 0 » Dr.Gerlóczy Ferenc Felsőoktatás kiváló dolgozója kitűnt. 1 Dr.Gegesi Kiss Pál dékán jutalmazása . ........ 2, 110 dr.Hora -^éla egy.tanár megbizása az Ideológiai Oktatási Bizottság elnöki tisztségével ........................... 5 Syógyitási Bizottság kiküldése^ munkaterve .... 6, 63, 75 Dr.Gergely Rezső kitűnt.Munka Érdemrenddel .............. 25 d r.Gábor György docens megbizása marx.tansz.vezetésével . 25 Gyógyszerkönyv V. megjelenése ........................... 72 Glauber Andor dr.docensi pályázata .................. 98,185 Gazdas ági beszámoló ..................................... 151 G yógyítási pótdij egyetemi tanároknál . . ............ . 165 Ga zdasági bizottság kiküldése ........................... 162 dr.Gegesi Kiss Pál akadémiai rendes taggá választ. . . . .182 dr.Gömöri Pál egy.tan. akadémiai levelező taggá választ. 182 dr.György Géza /Örthopédiai ki./ docensi pályázata . . . 184 II.Gyermek!'linika oktat ásával kapcsolatos észrevétel . . 193 r, H dr.Haranghy László egy.tan.Felsőokt.kiváló dóig.kitűnt. . 1 dr.Haitsch fèmil főorvosnak köszönet nyilvánítás ........ 4 d r.Hedri Endre kitűnt.Munka Érdemrenddel ................ 25 H allgatók tudományos munkájának akadémiai jutalmazása ... 53 dr.Halmai János tanszékvez.docens kitüntetése Szocialista Munkáért Érdeméremmel . ................................. 136 Huszár Mihály bet.munkás miniszteri dicsérete .......... 165 d r.Horn Béla egy.tanár " , " ..........165 ___ „ _ ЛоOU - UvwiJUa, C " I, J » Járványtan előadásával dr.Born József docens megbiz. . . 3 Ideológiai Oktatási bizottság tagjainak megbiz.......... 5 I deológiai oktatás /tanszemályzet/ kérdése ............. 23,88 Ig azságügyi Orvostani Intézet elnevezése ................... 25 Jutalmazás /oktatószemélyzet/ megtárgyalása ........ 45, 101,186 J ubielumi jutalom bevezetése ............................. 53 J egyzetügyek .............................................. 72 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom