Tóth Péter: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1579-1589. (Sopron, 1994)

Regeszták

birtokos nemesek pedig személyük után 50 dénárt. A pénz beszedését az alispán úr fogja elvégezni, s a nem fizetőket a reájuk kivetett összeg kétszeresére kell megbüntetni. 610. (I. 118.) A vármegye közönsége elrendelte, hogy amennyiben Kismarton (Kysmarthon) kapitánya nem hagy fel Magyarország, de különösen Baumgarten (Pangarth) possessio határainak az elfoglalásával, akkor mind a nemesek, mind pedig a nem nemesek egy emberként tartoznak fegyveresen felkelni az alispán úr mellett a mondott határok védelme érdekében. 611. (I. 119.) Vághy György protestációt terjeszt elő, azért, mert Fazék Mihály, a bodonhelyi katonák tizedese azt vallotta nyilvánosan, a vármegye előtt, hogy ő a nevezett Vághy (Wagy) Györgytől az 1580. esztendőben — tudniillik perceptorsága idején — csak nyolc és fél havi fizetést vett fel. Megyei Törvényszék (Sedes iudiciaria) (1583.) szeptember 16. (f. II. p.fest. Exaltationis Sanctae Crucis), Újkér m Megyei Törvényszék (Sedes iudiciaria) (1583.) szeptember 30. (f. II. p.fest. Michaelis archangeli), Újkér 612. (I. 120.) Pataky prokurátor Ostffy Mihály személyében kéri a csornai (de Chôma) konvent oklevelének a másolatát. Ugyanezt kéri a személyesen megjelent Zichy Mihály is. A bemutatott oklevélből világosan kiderül, hogy az Ostffy Mihály kezén lévő jószágok fele részét a leány, vagyis Poky Erzsébet birtokjogában kell hagyni. A maradék jószágokat fel kell osztani néhai Ostffy Anna asszony — aki Ostffy Mihály nővére volt — gyermekei: a Zichy Györgytől született Zichy Mihály, Zichy Benedek és Zichy Anna, illetve a Poky Lázártól született Poky Erzsébet között. Négy részre kell osztani az anyai jogon való birtokok felét is. Az alispán úr ossza fel továbbá az ingó jószágokat is és adja át ezeket az illetékes gyámnak, Zichy György pedig kapja vissza tulajdon jószágait. Az eljárásnak a Szent Lukács evangélista ünnepét követő szerdán (október 23-án) kell megtörténnie és azon ott kell lennie a leánynak is, ha csak nem lesz akkor súlyosan beteg. 134

Next

/
Oldalképek
Tartalom