Tóth Péter: Sopron vármegye közgyűlési jegyzőkönyveinek regesztái I. 1579-1589. (Sopron, 1994)

Regeszták

613. (I. 120.) Czakó Bálint nem jelent meg és az okleveleket sem mutatta be, ezért a törvényszék úgy rendelkezett, hogy a jószágok maradjanak az ellenfele kezénél, aki letette az erról az ítéletről kiadandó levélért járó 33 dénárt. 135 614. (I. 120.) Nagy-Sági Sághy (Saghy de Nagh Sagh) Farkas inti az összes atyafit annak a jobbágyhelynek a megvásárolásával kapcsolatban, amelyen Petke (Pethke) Miklós lakik és amely korábban nemesi kúria volt. Az intő letette az ezért fizetendő 12 dénárt is. 615. (I. 120.) Eltiltatott az a per, amelyet Seregély Gáspár folytat Dormán Gál ellen. 616. (I. 120.) Eltiltatott az a per is, amelyet Oláh Ilona asszony folytat özvegy Nádasdyné ellen. 617. (I. 120.) Nemescsói Csóy (Choy de Nemes Cho) Bálint el kívánja adni a Völcsejben (Wewlchej) fekvő birtokait és ezért inti az atyafiait, hogy vásárolják meg azokat. 618. (I. 120.) Eltiltatott Gondár pere. 619. (I. 120.) Sibolthy Demeter prokurátort vallott. Megyei Törvényszék (Sedes iudiciaria) (1583.) október 21. (f. II. p. fest. Lucae evangélistáé), Újkér 620. (I. 122.) Leszállatott az a per, amelyet Balogh Gáspár és Gondár folytatott Karányi ellen. 621. (I. 122.) A törvényszék felvette azt a pert, amelyet Nádasdyné folytat Oláh Ilona asszony ellen. 622. (I. 122.) Gyely Miklós kötelezettséget vállalt és 33 dénárt fizetett. 623. (I. 122.) Gyely Miklós és Karányi egyezségre lépett egymással mindazokban a perekben, amelyek közöttük folynak: eszerint a szervitor 8 forintot fog adni Karányinak és kölcsönösen megbékülnek egymással. Ha pedig

Next

/
Oldalképek
Tartalom