Rácz Olivér: Megtudtam, hogy élsz

Második rész

mondta nyomatékosan —, legfeljebb lesz egy kis bunyó is. Jön? De Tivadar az utolsó szavakat már nem is hallotta. A kép és a terv, amelyet Kóré eléje vázolt, olyan váratlan volt, hogy sziinte hallani vélte a helyiérdekű kerekeinek kattogá­sát,, olaj- és füstszagú vasúti fülkéket látott, 'barnára pácolt fényesre koptatott üléseket, s agyában váratlanul egy tőle függetlenül megformálódott mondat ötlött fel. Az utazás vége — hirdette a mondat, s utána további mondatok so­rakoztak, .felvillanó és tovatűnő betűkkel, akár a nagy esti újságok vagy a távirati irodák felvillanó fényhirdetései. A betűkben szikrázva, táncolva lobogtak az elmúlt évek döbbenetei, gyalázatai, rettegései és keserűségei, s nyo­mukban újra meg újra felfénylett az egyre visszatérő első mondat: az utazás vége... Le kellett hunynia a szemét, mert úgy érezte, a betűk kivilágítanak a szeméből és elá­rulják. Nem tudta, hogyan búcsúzott el Kórétól, nem tudta, ho­gyan várta meg délben Juditot, csak azt érezte, hogy egyre növekvő, türelmetlen láz hevíti, s ez a láz Juditra is átra­gadt. Fél szavakban, fél mondatokban, kapkodva beszélték meg a részleteket, pár sornyi, hevenyészett üzenetet hagy­tak Pachotáék számára, aztán szinte lopva hagyták el Jüdit lakását, és háromnegyed ötkor már ott várakoztak a megjelölt helyen. Időnként néhány lépéssel továbbsétáltak, majd újra visszatértek, éber pillantásokkal pásztázták az egyre sűrűsödő, nyirkos sötétséget, és a belövések szagga­tott robaján át hallgatták a felzaklatott szívük dobogását. öt órakor egy gondtalan részeg beléjük ütközött a sö­tétben. Percekig ecsetelte előttük a sors kiszámíthatatlan voltát, Tivadart cigarettával kínálta, Juditnak mindenáron kezet akart csókolni, öt óra tíz lett, mire megszabadultak tőle. De Kóré nem mutatkozott. öt óra húszkor légiveszélyt jeleztek, de néhány perc múlva újra lefújták, s ők ezalatt sem hagyták el őrhelyü­ket. A folyó felől és a déli égbolton nyugtalan fények vil­lantak, s ők pattanó idegekkel, egymást biztatva, türelmet­len léptekkel járkáltak fel és alá a baljós zajok és 397

Next

/
Oldalképek
Tartalom