Mártonvölgyi László: Emlékek földjén (Nitra : A Híd, 1941)

Zülfikár lakomája

Ziilfikär lakomája. A Nyitra és Zsitva egyre összébb szűkülő szárai — Irtuk egy helyen — háromszöget zárnak be egész ad­dig, amíg a két folyó a Kisalföld északi peremén nem ta­lálkozik. Ha valaki azonban előveszi a térképet s így őrzi ellen megállapításunkat, úgy meglepetéssel szerez tu­domást arról, hogy a két folyó közét még egy harmadik víz is öntözi, mely már a térkép „kékvonala" szerint is jelentős — a Cétényke. Ha pedig el is bandukolunk a lomha víz parti pagonyaiba, megállapíthatjuk, hogy a szabályozatlan, romantikus folyó, melyre két oldalról öreg füzesek borulnak, majd akkora, mint maga a Nyitra. Ha kiárad, víz alatt tartja széles a vidékét. Èz mind igaz, de mikor a Nyitra—Zsitva-közről írtunk mégsem állítot­tunk semmi valótlant. A Cétényke folyó is, meg nem is. A Nyitra oldalága ez, mely Köröskény alatt ágazik ki az anyafolyóból, végigfutja a Kisalföld északi peremét s hatalmas szigetet afféle kisebb Csallóközt alkotva, Kis­váradnál ismét egyesül az anyafolyóval. Nagycéténytől, a legnagyobb partmenti községtől nyerte nevét s völ­gyében őrzőit meg a szóhagyomány egy érdekes men­de-mondát, mely arról mesél, mint nyerte el a Nyitra­völgy egyik földbirtokos családja a Juhász-család neme­si nevét s „kis-iapási" predikátumát. Ott őrizte meg, ahol a mese lejátszódott, a Cétényke völgy békés, szelíd falvai között... Nos, nem mindig volt ezeknek a falvaknak élete, bé­kés és kiegyensúlyozott, mint ma. Volt idő, mikor nem volt a lakosságnak egy pillanatnyi nyugta sem. Hol a török fosztogatott, hol meg a „felmentő" császári hadsereg. Ha török martalócok törtek be valamelyik faluba s elhord­ták a jószágot, rövidre rá megérkezett a császári hadsereg — 143 —

Next

/
Oldalképek
Tartalom