Urr György: Kisebbségi sorsunk húsz esztendejéből 1918-1938 (Kassa. Grafika, 1939)

7. Alfred de Vyny : Az olajfák hegye. Műfordítás Magyar Bálint a „Határszéli Újság" szerkesztőjétől. Zenéjét szerezte és zongorán kiséri: Deér Lenke. Szavalja: Kerekes Lujza. 8. Zárszó. Tartja : ifj. Urr György. 9. Urr Ida saját szerzeményű magyar dalait előadja a cigány­zenekar. Erről az estélyről szól Mécs Lászlónak a „Szegfű" című költeménye a „Hajnali Harangszó" c. kötetében. 1922.-ben megindult Pozsonyban a Magyar Ifjak pozsonyi szövetségének almanachja az „Uj Aurora". Dr. Dobai János és dr. Jankovics Marcell, majd később dr. Reinel János és Tamás Lajos szerkesztették az évenkint 2—300 oldalon megjelenő év­könyvet, amely eleinte az összes kisebbségi magyar írókat igyekezett tömöríteni, majd kösőbb Erdély és Bácska magyar íróit is bevonta munkájába és évenkinti együttes dokumentuma volt a kisebbségi magyar írók összeségének. Az évkönyv 1922.-től 1932.-ig jelent meg. Tizenegy kötet hagyta el a sajtót. 1933.-ban megszűnt. Az „Uj Aurora" írói indították meg 1930.-ban Pozsonyban dr. Reinel János főszerkesztésében a havonkint megjelenő szép­irodalmi folyóiratot a „Magyar Minervát". Ez a folyóirat volt az egyetlen, amely állandó jellegűvé tudott lenni és kulturális munkásságával kétségtelenül eredményeket ért el, de inkább csak a „Toldy kör" írói gárdáját tömöritette maga köré. Az elcsatolás után is tovább folytatja munkáját a Szlovákiában maradt magyarság kulturális érdekeinek védelmében. A kassai Kazinczy Tarsaság 1924.-ben indította meg a könyv­kiadást és évi hat könyvet adott ki. 1929.-ben megalakította a Kazinczy Könyv- és Lapkiadó Szövetkezetet, szövetkezeti részvényekkel. A kassai Kazinczy Társaság működésének csúcspontja a könyvkiadás volt. 1931. április hónapban megindította a „Magyar írás" irodalmi és kritikai folyóiratot, mely 1937. december végéig jelent meg, Darkó István majd Szombathy Viktor szerkesztésében. A Kazinczy könyvkiadó vállalat mellett az „írók Kiadó Vállalata" Pozsony, a „Híd" kiadó Nyitra, a „Magyar Tudományos, 4

Next

/
Oldalképek
Tartalom