Wick Béla: Kassa régi síremlékei XIV-XVIII. század (Košice. Szent Erzsébet-nyomda, 1933)

Perényi címeres síremlékrészlet - Kalmár György gyermekeinek síremléke 1622-ből

46 15. A Perényi család címerével ellátott félköralakű síremlékrészlet. A szt. Mihály kápolna déli oldalán. Anyaga: bertóti homokkő. Méretei: 91X52 cm. A Sihulszky gyűjteményből való. Felírása : A SPICE. FVNEREO HOC IACET. ELISABETA SEPVLCRO Magyarul : „Tekints ide, e gyászos sírban Erzsébet nyugszik." A címer: két szárny között saslábakon álló baju­szos, hegyes szakállú, hajfonatos emberfej. Oldalt hal­díszekkel. E töredék Mihalik József szerint valószínűen az 1576-ban elhúnyt Forgách Istvánné szül. Perényi Erzsébet sírkövéből való. (Mihalik, A kassai szt. Mihály kápolna 21. Nagy Iván IX. — Csergheő-Csoma, Alte Denkmäler. 41, 58.) 16. Kalmár György gyermekeinek síremléke í 622-ből. Anyaga: bertóti terméskő. Nagysága: 155X80 cm. A címer : a pajzson és sisakdíszen csőrében babér­ágat tartó kibontott szárnyú griff. Az emlékkőnek régi magyar ortográfiával írt kör­irata : IT FEKSZENEK KALMAR GIORGINEK KET GIERMEKEI EGI LIEANZO ES EGI FIV MELIEK AZ URBAN EL N1VGOTTANAK . . . 1622 ESZTENDŐBEN KIKNEK ISTEN ADGION CZENDES NIVGOVAST ES ÜDVÖS (a címer felett) SÉGES FELTAMADAST AZ UTOLSO NAPON A kő belső mezején Jób könyve XIX. fejezetének 25—27. verséből vett szavakat olvassunk régi magyar fordításban :

Next

/
Oldalképek
Tartalom