Pesty Frigyes: Somogy vármegye helynévtára - Fontes Comitatus Simighiensis 1. (Kaposvár, 2001)

Somogy vármegye helynévtára

Széchényi családé, ezen puszta 1802 évből midőn mérés volt vette eredetét, Malomra dülő, Kopolási dülő, sürü aljai dülő, útra dülő, Rétre dülő, és sürü aljai sztó 1586 földek ugy azon darabban Lukáts monai dülő rét hosszú dülő, Közép dülő, útra dülő, Kenderdülő sztó földek, Veremi rét, malom folyó, és pusztai árok. Napkeletről felső Cseri legelő, Sásvári víz állás, Cser allai dűlő szántó föld, Kertallai rét, Temetői dülö szántó, Délről Nemeske, Alsó Cseri legelő, Posta uti dülő, Török dülő sztó föl­dek, Szénégetői sarok legelő, Posta uh Czifra malom, Török rét, Posta uti csár­da, kender ásztató tó ­Nyugotrol Görösgal, szomszédja Szikuti legelő, Golai legelő, Nagy réti dülő kaszáló, Kertaljai dülő, Mehéri, Petőczi dülő rétek.­Eszakrol, a' Gombkötői malom felül egy zugó Uraságé folyó patak mely eredetit Kadarkuti Lelkész kertje allábol veszi eredetét, mely patak határunkik több nevezetes malmoknak elegendő vizzel szolgál. 1587 Egyebet mondani senki nem tud. TothSzt Györgyön 1864 April 10 £ Thanhoffer József jegyző 274. TÓTSZENTPÁL Értesittö 2. Totsz.pál neve volt s van más neve nem tudatik. 3. Más neve soha se volt. 4. Helység keletkezte nem tudatik. 1588 5. Népesittése sem tudatik honnét s mikor lett. 6. név eredetéről misem tudatik, miért neveztetett Totszentpálnak az anya Szt. egyháznak véd Szentje Antal nem Pál igy hihető hogy a meg települt Totók által nyerhette Totsz.pál nevét. 1589 7. Földjei: Polány rég idötül fogva nyerte e nevet a tot Pola szotul, Szliván ez is a tot szotul kapta azt mint hogy régenten e helyen sok Szilva termet jelen­leg egy fa sints ottand találni ittend szántás alkalmával téglát mi volt épületek helyét tanusittya söt hagyoma 1590 szerént valaha itt falu volt de nevét senki sem 1586 Szántó. 1587 Vö. Kadarkút, az Okor nevü folyóról írtak. 1588 Már a mohácsi vész előtt létezett, a török hódoltság alatt azonban elnéptelenedett. (Somogy vármegye, 168.) 1589 A helység templomának a középkorban Szent Pál volt a védőszentje, innen kapta nevét. (Várkonyi, 52.) 1590 Hagyomány.

Next

/
Oldalképek
Tartalom