Pesty Frigyes: Somogy vármegye helynévtára - Fontes Comitatus Simighiensis 1. (Kaposvár, 2001)

Somogy vármegye helynévtára

Kis Gyertyános gödrös oldalas szántó föld határos Mosgóval. 20. Hoszurét, vizes 1579 rétek Mosgóval határos. 21. Kútfői, száraz rétek. Kelt Tothkeresztur 1864. April 9. Vintze Ádám Jegyző Disztl János biro Pallos János Tímár Márton Huber Ferenc Neumir József 1580 esküttek 273. TÓTSZENTGYÖRGY Hely Nevek Tothszt: György községben, Somogy Megyébe. 1. Somogy megye, Budai kerület, Szigetvári járás, Székhely Kaposvár, Szigetvárhoz tartozik, semmi némü elnevezései nem bir. 2. Csak Toth Szent György neve él, most, és csak ezen név bir helybeli elterjedéssel. 3. Toth SztGyörgy községnek sem hajdan, sem most más elnevezése nem volt, sem külön félekép nem is Íratott e hely név. 1581 4. Már 200 évek előtt, vagy már több is köztudomás szerént. 1582 5. Minthogy ezen község öröktől fogva Grof. Szhéchényi 1583 családé volt, 1584 mint örökös családhoz szegődött gyülevész magyar országi népből népesítetett, megemlítendő, hogy a' község vénei bemondása szerént az első Lakos Toth nevü volt, igy hihetőleg a' Községis attól vette nevezetét, egyébről tudomás nem létezik. 6. Minthogy sem irott, sem nyomtatott hagyomány sem emlék nincs a' község neve eredetéről az 5. pontban kitetnél többet nem tudnak. 1585 7. A' Község határában elölforduló topográfiai nevek, Északról Poklosi, szomszédságban Gombkötő puszta ugyan azon névveli malommal mely Grof 1579 A vizes szó után olvashatatlan bejegyzés. 1580 Bizonytalan olvasat. 1581 A középkorban Szentgyörgy néven említették, 1494-ben Hodosszentgyörgy alakban, az 1554. évi török kincstári adólajstromban Kis-Szent-György alakban fordul elő. (Somogy várme­gye, 168.) 1582 A település első okleveles említése 1283-ból származik. (Scengurg). (Csánki, 643.) 1583 Sic. 1584 1677-ben Széchényi György kalocsai érsek nyerte adományul. (Somogy vármegye, 168.) 1585 A Szentgyörgy helynév a falu templomának védőszentjére, a Tót- előtag pedig felvidéki szlovák betelepülőkre utal. (Kiss. 2. kötet, 673.) A XVI. században telepítetettek ide felvidéki tótokat. (Somogy vármegye, 168.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom